Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Psichologinio pasirengimo reikšmė karinių operacijų metu

 

Visų lygių karinių vienetų vadai yra suinteresuoti stiprinti ir palaikyti gerą jiems pavaldžių karių psichologinį ir fizinį pasirengimą, jų veiksmų efektyvumą. Karinių vienetų vadai gali vieni pirmųjų pastebėti elgsenos pokyčius ir kitus psichologinio streso požymius savo kariniuose vienetuose. Kaip rodo pasakojimas apie seržantą, kurio elgsena ėmė keistis tarptautinei operacijai gerokai įsibėgėjus, karinių vienetų vadai gali padėti savo vadovaujamo karinio vieneto kariams, jei anksti nustatys problemą ir imsis atitinkamų priemonių.


Svarstant, kaip karinė organizacija galėtų stiprinti psichologinį pasirengimą visuose tarptautinės operacijos ciklo etapuose, labai svarbu išskirti kelias esmines prielaidas:

 

 • Kiekvienas karys daugiausia pats yra atsakingas už savo psichologinį pasirengimą, tačiau ir karinė organizacija turėtų sudaryti sąlygas, skatinančias karius juo rūpintis. Karys turėtų palaikyti gerą fizinę formą, pasitelkti į pagalbą psichologinės adaptacijos metodus ir skatinti veiksmingą socialinę paramą savo kariniame vienete.
 • Karinių vienetų vadams tenka labai svarbus vaidmuo sudarant sąlygas kariams daugiau dėmesio skirti psichologiniam pasirengimui. Kad tai - teisėtas lūkestis, pritaria ir patys karinių vienetų vadai. Atlikus karinių vienetų vadų apklausą, daugiau nei 50 proc. operacijoms vadovavusių karininkų nurodė, kad už psichologinį vieneto pasirengimą yra atsakingi vadovaujantys karininkai8 . Karinių vienetų vadai sudaro galimybes geram psichologiniam karių pasirengimui rengdami kariams pratybas, stiprindami jų motyvaciją ir gerindami psichologinį mikroklimatą.
 • Draugai yra esminis psichologinės karinio vieneto karių būklės įvertinimo elementas. Kariai rūpinasi vienas kitu. Kai kurių šalių karinėse pajėgose karinių vienetų kariai išklauso specialų savižudybių prevencijos ir paramos teikimo asmeninių problemų turinčiam kolegai kursą (žiūrėti 6 skyriuje diskusiją apie kolegų mokymą).
 • Karinių vienetų vadai organizuoja psichologinį rengimą ir palaiko gerą karių psichologinę būklę dirbdami kartu su psichologinės paramos specialistais. Šiems tikslams įgyvendinti vadai NATO šalyse disponuoja skirtingais ištekliais. Tačiau visose NATO šalyse karinių vienetų vadui talkina bent vienas psichologinės paramos specialistas.

 

Karinio vieneto vadas pradeda stiprinti psichologinę būklę dar prieš prasidedant tarptautinei operacijai. Aktyvus skatinimas gerinti savo psichologinį pasirengimą yra būtinas siekiant užtikrinti karinio vieneto veiksmingumą, jis labai pagerina vieneto gebėjimą vykdyti užduotis didelės įtampos sąlygomis. Psichologinį karinio vieneto ir kario pasirengimą galima pagerinti, jei iš pat pradžių laikomasi tam tikrų taisyklių:

 

 • Pratybos vyksta priartintomis prie realybės sąlygomis.
 • Užtikrinama gera komunikacija visoje valdymo grandinėje.
 • Kiek įmanoma vengiama nenuspėjamų situacijų.
 • Nustatoma teisingumo principu grindžiama drausminių procedūrų ir paskatinimų sistema.
 • Remiamas vieneto sutelktumas.
 • Pasiaukojimas susilaukia deramo įvertinimo.
 • Pabrėžiamas tarptautinės operacijos prasmingumas.

 

Karinio vieneto vadas bet kuriame tarptautinės operacijos ciklo etape reguliariai vertina karių psichologinį pasirengimą. Vertinimas atliekamas neformaliai, oficialia tvarka arba derinant abi šias vertinimo formas. Atlikdamas neformalų įvertinimą, vadas kalbasi su pavaldiniais pats arba patiki kariams kolegiškai išsiaiškinti esamas problemas. Vadas, išsiaiškinęs kario psichologinę problemą, gali kreiptis pagalbos į specialistą, kad šis atliktų oficialų įvertinimą. Kai kurios šalys laikosi politikos, pagal kurią oficialiai vertinama visų iš tarptautinės operacijos sugrįžusių karių psichologinė būklė. Šiaip ar taip vadas privalo sukurti mikroklimatą, skatinantį karį rūpintis savo, o karinio vieneto karius - vienas kito psichologine būkle.

 

 

Skaityti kitą skyrių: Kaip vadas vertina kario psichologinį tinkamumą

 

Tekstas iš knygos "Psichologinės paramos teikimas visuose tarptautinės operacijos ciklo etapuose: vado knyga - vadovas". Knygą PDF formatu galite atsisiųsti čia.

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-01-22
Sprendimas: Fresh Media