Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Parama visuose tarptautinės operacijos ciklo etapuose

 

Daugelyje šalių karinės bendruomenės yra sukūrusios įvairias organizacijas, parengusios priemones ir programas remti tarptautinėse operacijose tarnaujančių karių šeimas visuose tarptautinės operacijos ciklo etapuose. Norint efektyviai patenkinti kariškių šeimos narių reikmes, būtinos tiek oficialios, tiek ir neformalios struktūros. Nors oficialių ir neformalių struktūrų vaidmuo skiriasi, jų pagrindinis tikslas vienas -  užtikrinti, kad kariškių šeimos sėkmingai susidorotų su kario tarnavimu tarptautinėje operacijoje susijusiais išbandymais ir kad šeimos narių pasirengimas būtų geras.

 

Paramos tinklai


Oficialūs:


Paramos šeimai organizacija
Psichologas
Socialinis darbuotojas
Psichikos sveikatos priežiūros slaugė
Šeimos gydytojas
Kapelionas
Padalinys, iš kurio kariai išvyksta į tarptautinę operaciją

 

Neformalūs:


„Didžioji" šeima
Draugai
Bendruomenės grupės


Oficialiems tinklams priklauso psichologinės paramos specialistai ir asmenys, oficialiai paskirti spręsti paramos šeimai klausimus. Daugelyje šalių uždavinys spręsti praktinius „namų fronto" reikalus ir teikti informaciją karių šeimoms yra paskirtas padaliniui, iš kurio kariai išvyksta į tarptautinę operaciją. Vadams tenka atsakomybė užtikrinti, kad padalinius, iš kurių kariai išvyksta į tarptautinę operaciją, sudarytų kompetentingas ir savo darbui pasišventęs personalas, kurio pastangomis įsigalėtų geranoriški santykiai tarp karinio vieneto, neformalių tinklų bei šeimos narių. Patyręs karinio vieneto vadas laikosi principo: „jei kai kuriuos vadus, užuot siuntę į tarptautinę operaciją, paliekate vadovauti savo padaliniui, ir dėl to neskauda širdies, greičiausiai buvo pasirinkti ne tie žmonės".

 

Kad karinio vieneto vadas galėtų spręsti šeimos pasirengimo klausimus, jis turi būti gerai susipažinęs su oficialiais tinklais. Neformalūs tinklai ne mažiau svarbūs. Prie šių išteklių skirtini „Didžioji" šeima, draugai ir vietos bendruomenės grupės. Karinių vienetų vadai optimizuoja neformalių tinklų paramos teikimą, skatindami jų įsitraukimą į bendrą darbą.

 

Daugeliui karinių vienetų vadų bendravimas su šeimos nariais yra vienas didžiausių iššūkių jų darbe. Vadai yra parengti užsibrėžti tikslus, duoti nurodymus ir vadovauti kariniam vienetui, tačiau bendravimo su karių šeimomis įgūdžių jie paprastai neturi. Šeimos nariai neturi įsipareigojimų, kuriuos prisiima jų artimieji, stodami į karinę tarnybą. Pavyzdžiui, jie gali neremti konkrečios tarptautinės operacijos ar nesutikti su tam tikrais politiniais sprendimais. Nors šeimos nariai turi dvejonių dėl tos ar kitos operacijos, jie tikisi, kad kariuomenė pasirūpins jais, jei jiems iškiltų kokių nors rūpesčių. Šiuo atveju „kariuomenei" jų akyse atstovauja karinio vieneto vadas.

 

Prisiimdami lyderių vaidmenį, karinių vienetų vadai prisiima ir šeimos praktinių bei emocinių problemų sprendimą. Praktinių problemų sprendimo pavyzdys gali būti susirašinėjimo per internetą organizavimas arba klaidos išmokant atlyginimą ištaisymas. Išsiaiškinti emocines problemas gali būti sunkiau. Vadai teikia paramą šeimoms, padėdami joms valdyti nerimą.

 

Poveikis psichologiniam pasirengimui


„Visi didieji lyderiai turėjo vieną bendrą bruožą: tvirtą ryžtą kovoti su didžiausiu nerimu, kankinančiu jų amžininkus. Tai iš esmės ir yra svarbiausias lyderio bruožas."


Johnas Kenethas Galbraithas
„Netikrumo amžius"

 

Iš vadų paprastai nesitikima, kad jie išspręs visas šeimų narių problemas, tačiau jie turi būti pasirengę bendrauti su šeimomis taip, kad tai stiprintų vieneto karių pasitikėjimą. Vadas padeda spręsti šeimos narių rūpesčius, pripažindamas problemas ir nekurstydamas nerimo. Jei vadui pavyksta išlikti ramiam, neparodyti savo nerimo, vadinasi, jis gali parengti dirvą efektyviai paramai. Tokia laikysena gali būti paranki sprendžiant šeimos narių problemas visuose tarptautinės operacijos ciklo etapuose.

 

 

Skaityti kitą skyrių: Tarptautinėje operacijoje dalyvaujančio kario emocinis ciklas

 

Tekstas iš knygos "Psichologinės paramos teikimas visuose tarptautinės operacijos ciklo etapuose: vado knyga - vadovas". Knygą PDF formatu galite atsisiųsti čia.

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-01-22
Sprendimas: Fresh Media