Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Prieš tarptautinę operaciją

 

Šis etapas prasideda tą akimirką, kai karys gauna įspėjamąjį įsakymą apie savo išvykimą į tarptautinę operaciją, o pasibaigia kariui išvykus iš namų. Nustatyto pasirengimo laikotarpio trukmė įvairioms operacijoms svyruoja nuo keleto dienų iki daugiau nei metų.

 

Šiame etape šeimos narių laukia nemaža iššūkių, tačiau vienas svarbiausių - susitaikyti su tuo, kad kariui teks tarnauti tarptautinėje operacijoje ir kad išsiskyrimas neišvengiamas. Tai ne visada yra lengva.

 

Iššūkiai prieš tarptautinę operaciją:

 

 • Susitaikymas su mintimi apie išvykimą į tarptautinę operaciją.
 • Galimos netekties laukimas.
 • Ilgalaikės pratybos toli nuo namų.
 • Reikalų sutvarkymas.
 • Psichologinio ir fizinio atstumo atsiradimas.
 • Kivirčai.

 

Iš pradžių šeimos nariai piktinsis ar net protestuos sakydami, kad siųsti karį į tarptautinę operaciją yra nesąžininga ir kad to neturėtų būti. Netrukus užgriūva kariško gyvenimo tikrovė. Pailgėjęs lauko pratybų laikas, pasirengimo darbai ir ilgos buvimo toli nuo namų valandos - visa tai pirmieji būsimo ilgo išsiskyrimo ženklai. Be to, vieneto kariai ima dažniau kalbėtis apie būsimą tarptautinę operaciją ir apie savo vienetą. Suartėjimas su karinio vieneto kariais labai svarbus veiksnys, stiprinantis jo sutelktumą. Kita vertus, jis tolydžiai didina emocinį atstumą tarp kario ir jo šeimos narių. Kitaip sakant, dar neišvykęs į tarptautinę operaciją karys psichologiškai jau gali būti toli nuo namų, o tai tik padidina likusiųjų šeimos narių nepasitenkinimą ir apmaudą.

 

Įtampa gali dar padidėti, jei partneriai atideda visų reikalų sutvarkymą paskutinėms savaitėms. Partneriai gali numatyti daugybę darbų, kuriuos būtina padaryti - suremontuoti namus, sutvarkyti automobilį, finansus, suskaičiuoti mokesčius, pagalvoti, kaip pasirūpinti vaikais, susisiekti su advokatu ir parašyti testamentą. Įtampai dėl artėjančio išvykimo augant, šeimos nariai gali norėti, kad karys jau būtų išvykęs. Prieš pat išvykimą tarp sutuoktinių dažnai įsiplieskia kivirčai. Šeimos nariams kivirčas yra savotiškas būdas palengvinti išsiskyrimą. Kivirčijamasi dažnai net iki galo nesuvokiant, kokią funkciją atlieka kivirčas. Jei šeimos nariai nežino, kad tai įprastas reiškinys pasirengimo išvykti į tarptautinę operaciją etape, dėl padažnėjusių kivirčų jie gali sutrikti ir jausti kaltę.

 

Namuose liekantiems šeimos nariams irgi iškyla problemų. Jie nerimauja dėl su tarptautine operacija susijusių pavojų, abejoja, ar jiems pavyks susitvarkyti vieniems. Šios emocinės reakcijos visiškai normalios, bet jei šeimos nariams jos yra netikėtos, staigūs emocijų šuoliai, būdingi pasirengimo išvykti į tarptautinę operaciją etapui, gali dar sustiprinti įtampą ir pavirsti visišku nesusikalbėjimu. Nerimaudami dėl dalyvavimo tarptautinėje operacijoje, šeimos nariai dažnai reiškia nusivylimą karišku gyvenimu. Visišką jų nusivylimą atspindi garsiai reiškiami priekaištai: „aš tekėjau ne tam, kad nuolat būčiau viena", „savo darbą tu labiau įsimylėjęs nei mane". Tuo metu kariams būtų naudinga priminti, kad šios reakcijos yra įprastas reiškinys, kad taip šeimos nariai reiškia savo susirūpinimą ir kad jos neatspindi tikrojo jų požiūrio į karo tarnybą.

 

Kaip elgtis karinio vieneto vadui?

 

 • Pasirūpinti, kad karinio vieneto kariai žinotų, ko tikėtis iš šeimos narių jų prisitaikymo laikotarpiu.
 • Pasiūlyti surengti šiuo klausimu šviečiamąjį pokalbį su šeimos nariais:
  • organizuoti trumpą instruktažą ir pasidalyti neslapta informacija;
  • pabrėžti atskirų asmenų ir padalinio bendrų pastangų, teikiant paramą šeimoms, svarbą;
  • nurodyti, į ką kreiptis, prireikus papildomos pagalbos.
 • Karinio vieneto darbų kalendoriuje numatyti laiką kariams išspręsti asmeninius, administracinius ir logistikos klausimus.
 • Išsiųsti laiškus šeimoms:
  • suteikti informacijos apie tarptautinę operaciją;
  • nurodyti turimus išteklius teikti paramą šeimoms;
  • nurodyti kontaktinio asmens telefono numerius.

 

Karinio vieneto vado rūpinimasis kario šeimos narių psichologiniu pasirengimu leis į tarptautinę operaciją išvykstantiems vieneto kariams jaustis ramiau. Savo rūpestį vadas parodo surengdamas trumpą instruktažą prieš išvykstant į tarptautinę operaciją ir asmeniškai pasidomėdamas, kaip sekasi vieneto karių šeimų nariams.

 

Trumpi instruktažai prieš išvykstant į tarptautinę operaciją suteikia ir galimybę užmegzti ryšį su šeimų nariais, supažindinti juos su kitomis šeimomis ir dar kartą patikinti, kad vadovybė žino apie jų rūpesčius. Vadams reikėtų kuo anksčiau imti koordinuoti savo veiksmus, rengiant paramos šeimoms instruktažus. Vadai galėtų taip pat pasirūpinti, kad juose dalyvautų psichologinės paramos specialistai ir būtų galima aptarti įvairaus amžiaus vaikų reakciją į karinę tarnybą. Nemaža dalis vadų mano, kad  vaikų veiklos planavimas, ateinančios auklės paslaugų ir trumpų instruktažų organizavimas leidžia šeimoms suprasti, kad rūpinimasis jais yra vienas iš ginkluotųjų pajėgų prioritetų. Toliau siūlomos temos, kurias vertėtų aptarti instruktaže prieš kariams išvykstant į tarptautinę operaciją.


Klausimai, siūlomi aptarti per instruktažą į tarptautinę operaciją išvykstančių karių šeimoms:

 

 • Tarptautinės operacijos pobūdis:
  • tarptautinės operacijos tikslai;
  • su dalyvavimu tarptautinėje operacijoje susijusi rizika;
  • ryšio kanalai:
   • paštas, internetas, elektroniniai laiškai, telefonas;
  • prieinamumas prie naujausių žinių apie tarptautinę operaciją:
   • karinio vieneto interneto ir ši svetainė;
   • informacinis biuletenis;
 • padalinio, iš kurio kariai išvyksta į tarptautinę operaciją, parama.
 • Karinio vieneto atmintinų datų per visą tarptautinės operacijos ciklą kalendorius.
 • Žinios apie bendravimą su žiniasklaida.
 • Tarptautinėje operacijoje dalyvaujančio kario ir šeimos narių emocinis ciklas - ko tikėtis?
 • Į ką šeimos nariams kreiptis pagalbos (telefonų numeriai).
 • Į ką kreiptis kritiniu atveju.

 

Kai kuriose valstybėse daliniai išsklaidomi skirtinguose geografiniuose regionuose ir vadams tenka prisitaikyti teikiant paramą šeimoms. Paramos teikimas prieš tarptautinę operaciją leidžia nustatyti prioritetus visam tarptautinės operacijos ciklui. Prieš išvykdamas į tarptautinę operaciją karinio vieneto vadas savo padalinio personalui, nevykstančiam į tarptautinę operaciją, turi duoti aiškius nurodymus dėl paramos šeimoms teikimo tvarkos. Dirbdami išvien tarptautinėje operacijoje dalyvaujantis karinio vieneto vadas ir likęs namuose padalinys gali užmegzti veiksmingą ryšį, kuris sustiprins paramos šeimai efektyvumą.

 

 

Skaityti toliau: Pradinis tarptautinės operacijos etapas

 

Tekstas iš knygos "Psichologinės paramos teikimas visuose tarptautinės operacijos ciklo etapuose: vado knyga - vadovas". Knygą PDF formatu galite atsisiųsti čia.

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-01-22
Sprendimas: Fresh Media