Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Kaip vadas sprendžia lūkesčių valdymo klausimus

 

Jei lūkesčiai tokia galinga jėga, kad gali turėti įtakos karinio vieneto kario pareigos vykdymui ir lojalumui, tuomet kiekvieno vado pareiga spręsti lūkesčių valdymo klausimą naujokui vos stojus į karo tarnybą. Vadams labai svarbu išsiaiškinti, kaip vieneto karys supranta vadinamąją psichologinę sutartį, pagal kurią vyksta karinė tarnyba. Vadovaudamiesi šia informacija vadai gali numatyti lūkesčių ir tikrovės neatitikimus ir prognozuoti jų poveikį karinio vieneto motyvacijai.

 

Vadai, iš anksto numatantys šių neatitikimų padarinius, potencialias problemas sprendžia dviem būdais. Pirma, jie stengiasi vieneto kario lūkesčius suderinti su tikrove, išklausydami jo nusiskundimus ir aptikdami nutrūkusią lūkesčių ir tikrovės jungiamąją grandį, pasakydami, kad jo reakcija normali, ir paskatindami jį prisiminti kitus įsipareigojimus, kuriuos karinė organizacija yra įvykdžiusi. Antra, vadas stengiasi atitaisyti žalą, padarytą karinei organizacijai, nevykdant savosios sutarties dalies. Jis neapkrauna kario nereikalingomis užduotimis arba ypač sunkiomis tarptautinės operacijos akimirkomis duoda daugiau laisvo laiko asmeniniams reikalams.

 

Toliau išvardijami vado elgsenos modeliai, galintys padėti iš anksto numatyti ir valdyti problemas, kylančias dėl su karine organizacija susijusių karinio vieneto karių lūkesčių.

 

Veiksminga komunikacija. Vadai žino, kad jiems būtina paaiškinti savo ketinimus, tačiau veiksminga komunikacija reikalauja nemažai pastangų. Komunikacija neapsiriboja vien veiksmų plano aptarimu oficialioje ir neformalioje aplinkoje, kartais būtina paaiškinti pavaldiniams ir tai, kad tikslios informacijos nėra. Pavyzdžiui, dėl orlaivių stokos ir besikaitaliojančio skrydžių tvarkaraščio gali būti nežinoma tiksli tarptautinės operacijos pabaigos ir išvykimo namo data. Sunkumai dėl tvarkaraščio nesilaikymo labai dažnas reiškinys, jų kilo ne vienos tarptautinės operacijos metu. Neprognozuojamo skrydžių tvarkaraščio problemą vadas gali veiksmingai spręsti į pagalbą pasitelkęs humorą. Kai nelieka kitų priemonių, kompetentingas vadas pasakys vieneto kariams, kad data dar nežinoma ir paaiškins kodėl. Veiksminga komunikacija padeda  kariams ir jų artimiesiems valdyti lūkesčius.

 

Oro linijos „Galbūt"


"Visi kariai, tarnaujantys Sarajeve žinojo, kad išvykstantys namo negali pasikliauti skrydžių tvarkaraščiu. Oro linijas, atsakingas už karių gabenimą namo, jie taip ir praminė oro linijos „Galbūt", kadangi niekas nežinojo, ar lėktuvas išskris numatytu laiku".


Šios knygos apžvalgininkas


Kitas komunikacijos aspektas yra galimybių išklausyti vieneto karius sudarymas. Aktyvus klausymasis tiek oficialioje (per susitikimus štabe), tiek ir neoficialioje aplinkoje (per kavos pertraukėlę) palengvina komunikaciją su vieneto kariais. Saugios aplinkos kariams reikšti savo nuomonę sudarymas skatina bendravimo atvirumą. Atviros diskusijos netoleruojantis vadas netrukus įsitikins, kad vieneto kariai nenoriai dalijasi svarbia informacija. Istorija, pateikta žemiau, gerai iliustruoja, kad įsiklausymas gali būti naudingas, aiškinantis vieneto karių nusiskundimus ir kuriant viso vieneto kovinio  pasirengimo gerinimo veiksmus. Nuomonę apie vadą vieneto kariai susidaro gana greitai, nes nuo pat pradžių jie pastebi tam tikrus požymius, pasakančius apie jo vadovavimo stilių, ir šiais pastebėjimais skuba pasidalyti su savo kolegomis.

 

Naujokas


Būdamas su savo vyrais, visad jaučiau tvirtą užnugarį, nes gerai juos pažinojau - mes kartu dalyvavome daugelyje tarptautinių operacijų, o pastaroji buvo trečia, kurioje mes dalyvavome kaip viena komanda. Tačiau trečiosios tarptautinės operacijos metu prie mūsų prisijungė naujas patirties neturėjęs komandos narys. Jam buvo nelengva įsilieti į draugišką mūsų kolektyvą, nes mes jautėmės kaip tikri veteranai, matėme ir šilta, ir šalta. Nenuostabu, kad iš pradžių jis laikėsi labai santūriai, sunkiai suėjo su kitais komandos nariais. Jis buvo pelnęs geriausius įvertinimus už kovinį pasirengimą, bet tarnyboje negalėjo atsiskleisti. Galiausiai aš nutariau, kad mums reikia susėsti ir pasikalbėti. Pokalbio metu jis prisipažino jaučiąs baimę, nerimaująs, ar jam pavyksią pateisinti mūsų lūkesčius. Aš jam paaiškinau, kad visi mes kažkada buvome naujokai ir kad jis tikrai turi dideles potencines galimybes. Iš jo aš gavau svarbią pamoką - aš tikėjausi iš jo to paties kaip iš daugelio kitų mano komandos narių, o man reikėjo kurti mūsų santykius palaipsniui, žingsnis po žingsnio. Labai svarbu būti pavyzdžiu kitiems, tačiau, mano galva, kur kas svarbiau stengtis pamatyti vadą, kaip artimą ir norintį tave pažinti žmogų. Po šio įvykio visi komandos nariai tapo jautresni naujokui ir stengėsi neskubėdami jam paaiškinti, kas ir kaip.

Karinių vienetų vadų apklausa

 

Būk teisingas. Karinio vieneto kariai kur kas lengviau pakelia lūkesčių neišsipildimą, jei mato, kad lūkesčiai neatitinka esamos situacijos visiems vienodai ir teisingai. Pavyzdžiui, vieneto kariai susitaikys su tarnybos laiko pratęsimu, jei jis bus taikomas visiems.


Teisingas elgesys su žmonėmis - tai:

 

  • nuoseklumas;
  • nešališkumas;
  • kruopštumas;
  • lankstumas.

 

Vadui tenka nuolat priimti sprendimus, turint galvoje tų sprendimų tikslą ir galimą poveikį psichologiniam mikroklimatui. Apie šių veiksnių dermę nevalia pamiršti, priimant bet kurį sprendimą. Sprendžiant iš pasakojimo, pateikto žemiau, sprendimai, kurie, vado manymu, atitinka numatytus pasiekti tikslus (šiuo atveju gerą drausmę), gali duoti netikėtą rezultatą, jei nebus pateisinti karinio vieneto karių lūkesčiai dėl tinkamo elgesio su žmonėmis.

 

Draudimas skambinti namo


Vienos taikos palaikymo misijos metu kareiviams buvo įrengtos telefonų stotys, kad jie galėtų paskambinti namo. Tačiau komutatoriaus galimybės buvo labai ribotos, iš kareivių reikalauta apsiriboti 15 minučių skambučiu dukart per savaitę. Apribojimas buvo būtinas, norint užtikrinti operacijų efektyvumą, tad vadavietė turėjo vykdyti naudojimosi telefonu taisyklių laikymosi stebėseną. Deja, keli kariai sugalvojo būdą, kaip apeiti šiuos apribojimus. Negalėdami susekti pažeidėjų, kurių vadovybės žiniomis buvo mažiau nei dešimt iš bendro 700 karių batalione skaičiaus, visam batalionui savaitei pokalbių telefonu teisė buvo atšaukta. Maždaug 690 taisyklių besilaikiusių karių požiūriu ši nuobauda buvo labai neteisinga ir nederama, ypač turint galvoje tą aplinkybę, kad tai buvo pagrindinis komunikacijos su savo šeimomis kanalas.


Pagal pulkininko leitenanto Castro ir kolegų pranešimą NATO TTO ŽVM-134 simpoziume
 

Skatink abipusį pasitikėjimą. Tyrimai parodė, kad pasitikėjimas gali iš esmės pakeisti santykį tarp prisitaikymo ir neprisitaikymo reakcijų, nepasiteisinus lūkesčiams. Kai karinio vieneto kariai pasitiki savo vadu, jie lengviau susitaiko su nepateisintais lūkesčiais. Vadais labiau ir ilgiau pasitikima, kai jie:

 

  • yra nuolat ir lengvai prieinami;
  • kompetentingi;
  • vykdo pažadus;
  • pasitiki pavaldiniais.

 

Pasitikėjimas turi dar vieną papildomą privalumą - jis sukuria mikroklimatą, leidžiantį vieneto kariams diskutuoti psichologinio pasirengimo klausimais tiesiai ir atvirai. Tokiame mikroklimate pavaldiniai nebijo pasirodyti silpni, kalbėdami apie problemas, kurios gali neigiamai paveikti jų psichologinį pasirengimą dalyvauti tarptautinėje operacijoje. Kai vadu pasitikima, karinio vieneto kariai atviriau kalba apie savo problemas, o vadas savo ruožtu gali pasirūpinti reikiama pagalba ir dar labiau sustiprinti abipusį pasitikėjimą.

 

Spręsk iškilusias problemas. Pavaldiniai tikisi, kad vadas imsis spręsti problemą vos jai iškilus. Tačiau vadui tenka rinktis, kurią problemą spręsti, pasirūpinti, kad jo reakcija būtų adekvati. Kartais vadas sąmoningai apeina problemą. Pavyzdžiui, jis gali būti įsitikinęs, kad problema išsispręs savaime, arba nenori dar labiau kaitinti kariniame vienete įsiplieskusio konflikto.

 

Vadas neturėtų apgaudinėti savęs, nutardamas apeiti tą ar kitą problemą. Svarbiausia pasirinkti tinkamą laiką: vadas gali pasakyti pavaldiniams, kad problemą bus galima aptarti patogesniu laiku. Svarbiausia nekaitinti konflikto. Vadui vertėtų pasvarstyti apie ilgalaikius problemos aptarimo padarinius, net jei kurį laiką kariniame vienete tvyros slogutis.

 

Remk diskusiją apie galimus kitus sprendimo variantus. Vado pareiga priimti gerai apgalvotus sprendimus. To iš vado tikisi pavaldiniai. Vadui priėmus sprendimą, pavaldinys privalo jį vykdyti. To iš pavaldinių tikisi vadas. Lūkesčių vienas kito atžvilgiu turi ir vadas, ir vieneto kariai, tad priimti gerai apgalvotus sprendimus gana sudėtinga. Norint priimti tokius sprendimus, vienete būtina sukurti tokį mikroklimatą, kuris leistų pavaldiniams dalyvauti sprendimų priėmimo procese.

 

Dalyvavimas vertingas tik tada, kai pavaldiniai nebijo reikšti savo nuomonės ir kelti klausimų savo vadams. Egzistuoja keletas aiškių požymių, rodančių, kad sprendimų priėmimo procese kažkas yra ne taip. Tokiu atveju vadas dažnai pastebi, kad vienete susidarė dvi stovyklos („už mane" ir „prieš mane") arba kad humoras ir abejonės netoleruojami.

 

 

Skaityti kitą skyrių: Lūkesčių konflikto sureguliavimas

 

Tekstas iš knygos "Psichologinės paramos teikimas visuose tarptautinės operacijos ciklo etapuose: vado knyga - vadovas". Knygą PDF formatu galite atsisiųsti čia.

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-01-23
Sprendimas: Fresh Media