Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Lūkesčių konflikto sureguliavimas

 

Karinių vienetų vadams labai svarbu apsvarstyti galimus lūkesčių ir pareigų konflikto padarinius. Kai vadas žino apie šiuos konfliktus, jam lengviau suprasti vienokio ar kitokio karių elgesio priežastis. Tai iliustruoja konkretaus atvejo tyrimas:

 

Lūkesčių susikirtimas


Dvi dienas prieš išvykstant į tarptautinę operaciją seržantas informavo vadą negalįs vykti dėl rimtų bėdų šeimoje. Vadas nusivylė, nes seržantas buvo itin vertinamas kariniame vienete ir per tokį trumpą laiką jo nebuvo kuo pakeisti. Vadas pastebėjo, kad seržantas aiškiai susikrimtęs ir prislėgtas. Jis suabejojo, ar seržantas galės efektyviai vadovauti savo vyrams per operacijas, ir vis dėlto įsakė jam vykti į tarptautinę operaciją.

Vadas jautėsi apgautas. Seržantas nuslėpė turįs šeiminių problemų ir pranešė apie tai, kai jau buvo per vėlu jas spręsti. Vadas susierzino, nes buvo įsitikinęs, kad seržantui anksčiau pasakius apie iškilusias problemas, jie būtų suradę išeitį.


Seržantas taip pat jautėsi apgautas. Jis kiek įmanydamas stengėsi išspręsti šeimoje kilusias problemas ir iki šiol neleido, kad jos trukdytų jo darbui. Jam rūpėjo, kad kiti nepalaikytų jo skystablauzdžiu. Jo manymu, darbas jau ir taip pakenkė santykiams šeimoje ir dar labiau komplikavo padėtį. Visa tai vertė jį manyti, kad vadas privalėjo jam atsilyginti tuo pačiu, visų pirma dėl to, kad ginkluotosiose pajėgose nuolat kartojama, jog nėra nieko svarbiau už patį karį, ir liaupsinamas jo pasiaukojimas. Tiesą pasakius, seržanto manymu, vadas pasielgė neteisingai, nes jis nepaėmė į tarptautinę operaciją kito puskarininkio, kurį daugelis laikė nekompetentingu. Jam atrodė nesąžininga, kad kitam puskarininkiui pavyko taip lengvai išsisukti vien dėl to, jog jis netinkamas darbui.

 

Po keturių tarptautinių operacijų per trejus metus seržanto žmonai kariškas gyvenimas galutinai įkyrėjo. Moteris jautėsi negaunanti paramos iš kariuomenės, nors ji pristatoma kaip organizacija, labai besirūpinanti šeimomis. Ji tikėjosi organizacijos dėkingumo ir manė, jog šeima kuriam laikui turėtų būti palikta ramybėje. Moteris vyrui davė aiškiai suprasti, kad jei jis vėl atiduos pirmenybę darbui, tai namo jis gali negrįžti.

 

Kombinuotų  atvejų tyrimas


Šis atvejų tyrimas atliktas jungiant kelis realius įvykius. Juo buvo siekiama parodyti, kaip lūkesčiai gali susikirsti su pareigomis.

 

Aukščiau pateiktame pavyzdyje trys žmonės (vadas, seržantas ir jo sutuoktinė) veikia vadovaudamiesi tam tikromis prielaidomis ir lūkesčiais.

 

Vadas tikisi iš pavaldinių, kad bus laiku informuojamas apie jų galimas problemas, kad pirmenybė bus teikiama organizacijos interesams, nebijant būti pripažintam netinkamu tarnybai. Seržanto žodžiai vadui buvo staigmena, tačiau lieka neaišku, ar jis skyrė pakankamai dėmesio savo vieneto karių pasirengimui.

 

Vado sprendimui įtakos galėjo turėti daugelis veiksnių. Galbūt rengimosi tarptautinei operacijai laikotarpiu jis buvo labai apkrautas darbu, galbūt jis tiesiog buvo nepagrįstai įsitikinęs, kad tarptautinei operacijai pasirengę visi. Jis galėjo ir nesuvokti deramai nepaaiškinęs pavaldiniams, kad pasirengimą tarptautinei operacijai laiko vienu savo prioritetų.

 

Seržantas tikisi iš karinės organizacijos ir savo vado, kad juo ir jo šeima bus rūpinamasi. Rūpinimasis gali pasireikšti net ir išbraukimu iš tarptautinės operacijos dalyvių sąrašų. Seržantas nebuvo linkęs prieš laiką kalbėti apie jam iškilusias problemas, nes nenorėjo, kad jam būtų klijuojama viskuo nepatenkinto etiketė ar ant jo kristų asmeninių problemų turinčio žmogaus dėmė. Jis taip pat nenorėjo be reikalo apkrauti vado, savo problemas stengėsi išspręsti pats. Galbūt jis manė, kad neturėtų trukdyti vado tol, kol tai taps neišvengiama.

 

Seržanto žmona taip pat tikisi, kad kariuomenė rūpinsis šeimomis. Ji mano, kad už ilgus gyvenimo su kariškiu metus nusipelnė kariuomenės paramos. Ji gali ir nežinoti apie kai kurias paramos paslaugas, kurias gali suteikti ginkluotosios pajėgos.

 

Neišsipildę lūkesčiai gali sukelti interesų susikirtimą, net jei vadas ir pavaldinys imasi spręsti problemą turėdami pačių geriausių ketinimų. Vadui turėtų būti aišku, kad veiksmingiausiai problemos sprendžiamos įvertinant tiek savo paties, tiek ir pavaldinių lūkesčius.

 

 

Skaityti kitą skyrių: Tinkamo mikroklimato sukūrimas

 

Tekstas iš knygos "Psichologinės paramos teikimas visuose tarptautinės operacijos ciklo etapuose: vado knyga - vadovas". Knygą PDF formatu galite atsisiųsti čia.

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-01-23
Sprendimas: Fresh Media