Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Kaip vadui atlikti oficialų psichologinio mikroklimato įvertinimą?

 

Daugelis NATO valstybių psichologiniam mikroklimatui įvertinti naudojasi dviem oficialiai pripažintais metodais: diskusijų tikslinėse grupėse ir tyrimų, naudojant klausimynus. 10-15 asmenų tikslinėje grupėje vyksta sisteminė diskusija, kuriai vadovauja specialiai parengtas diskusijų koordinatorius. Karinio vieneto kariai aptaria savo rūpesčius, išsako konstruktyvią kritiką ir pateikia pasiūlymų konkrečioms problemoms spręsti. Pavyzdžiui, viena iš aptariamų temų - bendravimas šeimoje, kita - komandos formavimas.

 

Diskusijos tikslinėje grupėje leidžia greitai įvertinti vadams rūpimus klausimus. Tokioje diskusijoje gali būti pasiūlyti galimi problemų sprendimai. Pagrindinis tikslinių grupių apribojimas - mažas dalyvių skaičius, kuris neleidžia išgirsti ir daugiau nuomonių.  Pavyzdžiui, didelėje grupėje kyla pagunda daryti sprendimus, remiantis tikslinės grupės nuomone, nors šie sprendimai gali ir neatspindėti visos grupės nuomonės. Jei karinis vienetas nedidelis, diskusija su tiksline grupe gali būti labai veiksminga priemonė įvertinti jo psichologinį mikroklimatą.

 

Diskusija tikslinėje grupėje bus sėkminga, jei:

 

  • jai vadovaus vadovybei nepriklausantis patyręs diskusijų koordinatorius,
  • iš anksto parengiami sisteminiai klausimai, kurie išryškintų norimas problemines sritis,
  • tikslinę grupę sudarys karinį vienetą reprezentuojantys kariai.

 

Kitas oficialus įvertinimo metodas yra tyrimas, naudojant klausimyną. Tyrimą turi rengti operacijų vadai ir kariniai psichologinės paramos specialistai, gerai išmanantys tyrimų metodologiją. Jei rengiant apklausos lapus, atrenkant dalyvius, atliekant patį tyrimą, vėliau analizuojant, aiškinant ir pateikiant gautus duomenis dalyvauja šį darbą išmanantis profesionalas, galima būti tikriems, kad tyrimo atlikimo metodika atitiks visus profesinius standartus.

 

Karinio vieneto kariams, žinoma, nepatinka pildyti apklausos lapų, tačiau visiems patinka atsakinėti į klausimą „kaip tau sekasi", ypač, jei karys mano, kad vadovybei rūpi, ką jis atsakys, ir kad jo atsakymai gali ką nors pakeisti. Daugelyje šalių pateikiami standartiniai klausimai, apimantys pagrindines sritis, susijusias su pasirengimo operacijoms klausimais, kuriuos sprendžia vadas. Apklausos lapai paprastai irgi yra standartiniai, tai leidžia palyginti atsakymus. Vadai dažnai ir patys pateikia papildomų klausimų, kad tyrimas būtų aktualus konkrečiai tarptautinei operacijai.

 

Apklausos lapų sudarytojai turėtų būti apdairūs ir nepateikti klausimų, kurių vadas negalės išspręsti. Anketos klausimai gali kariui sukelti nepagrįstų lūkesčių, kad kai kuriuos klausimus imsis spręsti jo vadas. Pavyzdžiui, mažai tikėtina, kad prašymas pareikšti nuomonę apie uždarbį privers vadovybę tuojau pat keisti esamą politiką, tačiau jis tikrai gali sukelti lūkesčių dėl uždarbio dydžio pasikeitimo. O štai klausimas „ar jums patinka kava?" leidžia lengvai atrasti problemos sprendimą.

 

„Kava bus skanesnė, jei duobės išvietėms bus kasamos už stovyklos ir pavėjui."


JAV Kariuomenės lauko įstatai , 1861 m.

 

 

Skaityti kitą skyrių: Kas vertinama, atliekant psichologinio mikroklimato tyrimą?

 

Tekstas iš knygos "Psichologinės paramos teikimas visuose tarptautinės operacijos ciklo etapuose: vado knyga - vadovas". Knygą PDF formatu galite atsisiųsti čia.

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-01-23
Sprendimas: Fresh Media