Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Kas vertinama, atliekant psichologinio mikroklimato tyrimą?

 

Paprastai psichologinio mikroklimato tyrimai yra anonimiški, apklausos lapai išdalijami visiems vieneto kariams. Anketoje gali būti klausiama ir apie bendriausius dalykus (pavyzdžiui, vieneto sutelktumą), ir apie konkrečius aplinkos veiksnius, veikiančius psichologinį mikroklimatą (pavyzdžiui, maitinimą ir gyvenimo sąlygas). Dėl psichologinio mikroklimato tyrimų reikšmės egzistuoja tiek nuomonių, kad būtų sunku susitarti dėl universalaus psichologinio mikroklimato visose NATO valstybėse tyrimo. Vis dėlto egzistuoja tam tikri pagrindiniai klausimai, kurie yra vertinami kai kuriose NATO valstybėse atliekant tokius tyrimus.

 

Į ką atkreiptinas dėmesys, atliekant psichologinio mikroklimato tyrimą:

 

 • mikroklimatas dalinyje,
 • karių sutelktumas,
 • vadovybės elgesys,
 • veiksmų efektyvumas,
 • stresą keliantys veiksniai,
 • incidentai tarptautinės operacijos metu,
 • psichikos sveikata.

 

Mikroklimatas - paprastas įvertinimas balais leidžia palyginti kario atsakymą su vėlesnių tyrimų rezultatais ir tiesiogiai įvertinti jo nuomonę apie tai, kaip su juo elgiamasi, ir ar jis jaučiasi tvirtai, tarnaudamas esamomis sąlygomis.

 

Karių sutelktumas - labai svarbus psichologinio mikroklimato dėmuo, kuris parodo, ar karys jaučiasi susijęs su daliniu. Sutelktumas yra saugumo veiksnys, kuris padeda kariui geriau prisitaikyti prie tarptautinėje operacijoje stresą keliančių dirgiklių.

 

Vadovavimas - anketos klausimai apie vadovavimą ypač parankūs, jei klausiama apie konkretų puskarininkių ar karininkų elgesį. Iš atsakymų galima spęsti, ar vieneto kariai laiko vadą tinkamu vadovauti ir ar jie rūpinasi vado gerove. Klausimai apie konkretų elgesį suteikia vadui informacijos apie keistinus dalykus.

 

Veiksmų efektyvumas - psichologinio mikroklimato tyrimai paprastai vertina vieneto kario pasitikėjimą savo įgūdžiais ir gebėjimais ir jo požiūrį į visų vieneto karių įgūdžius ir gebėjimus. Kario ir vieneto veiksmų efektyvumą galima tobulinti rengiant prie realių sąlygų priartintas pratybas, jis apsaugo karį nuo neigiamų stresą keliančių veiksnių poveikio.

 

Stresą keliantys veiksniai - jei psichologinio mikroklimato tyrimas atliekamas kariui tarnaujant tarptautinėje operacijoje, apklausos lape paprastai pateikiamas stresą keliančių aplinkos veiksnių sąrašas, net jei vadas jiems tiesioginės įtakos ir negali turėti. Paprastai apklausos lapuose nurodomi konkrečiai tarptautinei operacijai skirti punktai, tačiau čia pateikiame dažniau pasitaikančius:

 

 • triukšmas,
 • klimato sąlygos,
 • maisto kokybė,
 • neaiški sugrįžimo iš tarptautinės operacijos data,
 • bendravimas su šeimos nariais sugrįžus,
 • privatumo stoka,
 • gyvenimo sąlygos,
 • nuobodulys.

 

Incidentai tarptautinės operacijos metu - snaiperių ugnis, susišaudymai, savadarbiai sprogstamieji užtaisai, kontaktas su žuvusiųjų kūnais, masinės kapavietės - tai, ko karinio vieneto vadas negali kontroliuoti, irgi yra įtraukiama į psichologinio mikroklimato tyrimus. Atsakymai į šiuos klausimus atspindi svarbiausius stresą keliančius veiksnius, su kuriais teko susidurti vieneto kariams. Formuluojant klausimus apie incidentus tarptautinės operacijos metu, kaip ir apie aplinkos streso veiksnius, būtina atsižvelgti į konkrečios tarptautinės operacijos pobūdį ir pateikti klausimus jos metu.

 

Psichikos sveikata - galiausiai į psichologinio mikroklimato tyrimą galima įtraukti ir glaustą psichikos sveikatos įvertinimą. Psichikos sveikatos įvertinimas nėra skirtas nustatyti asmenis, turinčius psichikos sveikatos sutrikimų. Tam yra skirti individualūs psichikos sveikatos įvertinimai. Standartizuoti ir patvirtinti psichikos sveikatos įvertinimo rodikliai yra labai parankūs, nes padeda stebėti visus karinio vieneto psichikos sveikatos pokyčius per visą tarptautinės operacijos laikotarpį. Prie specifinių psichikos sveikatos rodiklių skirtini - depresija, nerimas, miego sutrikimai, alkoholio vartojimas.

 

 

Skaityti kitą skyrių: Kada atlikti psichologinio mikroklimato vertinimą?

 

Tekstas iš knygos "Psichologinės paramos teikimas visuose tarptautinės operacijos ciklo etapuose: vado knyga - vadovas". Knygą PDF formatu galite atsisiųsti čia.

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-01-23
Sprendimas: Fresh Media