Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Tarptautinės operacijos

Pagal LR Seimo nutarimu priimtą mandatą, iki 2015 m. gruodžio 31 d. Lietuvos kariai galės dalyvauti trijose NATO vadovaujamose operacijose - Afganistane (iki 200 karių ir civilių), KFOR Kosove (iki 5 karių ir civilių) ir kovos su piratavimu operacijoje „Vandenyno skydas" (iki 30 karių ir civilių); bei ES kovos su piratavimu ir ginkluotais plėšimais jūroje operacijoje ATALANTA (iki 30 karių ir civilių).

2014 m. kovo 18 d. LR Seimas priėmė nutarimą, kuriuo suteikė mandatą Lietuvai dalyvauti Prancūzijos operacijoje Centrinėje Afrikos Respublikoje.

 

Lietuvos dalyvavimas tarptautinėse operacijose yra pagrįstas Lietuvos pasirašytomis kolektyvinės gynybos ir saugumo sutartimis. Vykdydama šiuos įsipareigojimus Lietuva prisideda prie tarptautinės bendruomenės pastangų stiprinti saugumą ir stabilumą  euroatlantinėje erdvėje, tuo pačiu Lietuva įgyvendina savo užsienio politikos prioritetus.

 

Lietuvos vadovaujama Goro provincijos atkūrimo grupė Afganistane: misija baigta

 

Faktinė informacija apie Lietuvos dalyvavimą Tarptautinėse operacijose

 

Šiuo metu Lietuva daugiausia pajėgų yra dislokavusi Afganistane, kur kariai dalyvauja NATO vadovaujamoje operacijoje. Vienas Lietuvos karinių jūrų pajėgų štabo karininkas tarnauja ATALANTA operacinėje vadavietėje Nortvude, Jungtinėje Karalystėje. Du Lietuvos kariniai instruktoriai yra dislokuoti Malyje, kur dalyvauja Europos Sąjungos karinio mokymo misijoje EUTM Mali. Misijos štabe Malio sostinėje taip pat dirba vienas štabo karininkas. Lietuva atnaujino dalyvavimą JT taikos palaikymo veikloje - nuo 2013 m. rudens JT paramos misijoje Afganistane (UNAMA) dislokuotas vienas karinis patarėjas.

 

2013 m. rudenį Lietuva baigė savo veiklą Afganistano Goro provincijoje ir perdavė Goro provincijos atkūrimo grupės stovyklą Afganistano Vyriausybei. Baigus grupės veiklą, Lietuvos karių skaičius Afganistane sumažėjo, šiuo metu dislokuota apie 100 Lietuvos karių. Pagal dabar galiojantį LR Seimo mandatą, 2014-2015 m. Lietuva Afganistane planuoja išlaikyti Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgas, Afganistano nacionalinių saugumo pajėgų mokymo (oro pajėgų) specialistus, nacionalinį paramos elementą (logistus), karius operacijos vadaviečių štabuose ir LR specialiosios misijos apsaugos grupę. Taip pat, įvertinusi savo galimybes ir atsižvelgdama į NATO poreikius ir prioritetus, Lietuva svarstys ir dėl kitų Lietuvos karinių vienetų dalyvavimo Afganistane, ypatingą dėmesį skiriant Afganistano nacionalinių saugumo pajėgų mokymui ir paramos teikimui.

 

Lietuva turi praktinį ir politinį interesą dalyvauti tarptautinėse ES ir NATO kovos su piratavimu ir ginkluotais plėšimais jūroje operacijose prie Afrikos krantų ir taip prisidėti prie tarptautinės bendruomenės pastangų kovoje prieš piratavimą.

Pirmininkavimo ES Tarybai metu, Lietuva ženkliai prisidėjo prie ES Bendrosios saugumo ir gynybos politikos ir sustiprino savo praktinį indėlį. 2013 m. liepos-gruodžio mėn. operacijoje ATALANTA dalyvavo autonominė laivo apsaugos grupė (16 karių), kuri savo pareigas 2013 m. gruodžio mėn. perdavė Serbijos kariams. 2013 m. II pusmetį Lietuvos indėlį operacijoje iš viso sudarė 20 karių - laivo apsaugos grupė, štabo karininkai, logistikos specialistai.

 

LR Seimo mandate numatytas iki 5 karių ir civilių dalyvavimas NATO operacijoje Kosove. Nuo 2012 m. gruodžio mėn. iki 2013 m. pabaigos tarnybą Kosove rotacijos principu atliko 4 Lietuvos kariuomenės judėjimo kontrolės specialistai. Dalyvavimas operacijoje buvo atnaujintas 2014 m. birželio mėn. Šiuo metu Lietuvos karys tarnauja Kosovo sostinėje Prištinoje dislokuotame KFOR Jungtinės logistikos palaikymo grupės štabe ir dalyvauja užtikrinant sklandų NATO pajėgų Kosove judėjimą.


 

Lietuvos karių skaičius tarptautinėse operacijose ir misijose

Šalis/operacija (misija)

Karių skaičius

Afganistanas

 

ISAF

Apie 100*

Afganistanas

 

UNAMA

1

Kosovas

 

KFOR 

1

Malis

 

EUTM Mali

3

Turkija  
Oro gynybos operacija 5
Indijos vandenynas 
"Vandenyno skydas"1

 

* Operacijoje dalyvaujančių Specialiųjų operacijų pajėgų karių skaičius neskelbiamas

 

 

Tarptautinių operacijų išlaidos 2000-2013 m.

Metai

mln. Lt .

2000

8,7

2001

5,5

2002

11

2003

16

2004

23

2005

39,1

2006

37,7

2007

69,1

2008

67,8

 

2009

 

 51,8

 

2010

 

 

 55

 

 

 2011

 

 

60

 

 

2012

 

 52.7

 

 2013

 

 

 57.2

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2014-07-15
Sprendimas: Fresh Media