Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

 

Spalio 22 d. Krašto apsaugos ministerijoje pasirašyta Lietuvos kariuomenės ir Kauno „Žalgirio" krepšinio klubo bendradarbiavimo sutartis. Sutartimi bus siekiama ugdyti pilietinę visuomenę, kelti jos sąmoningumą, rūpintis vaikų ir jaunimo socializacija. Siekiant šių tikslų susitarta vykdyti bendrus švietėjiškus projektus ir dalyvauti bendruose renginiuose.

img
Krašto apsaugos savanorių pajėgos aktyvina bendradarbiavimą su Lietuvos darbdaviais

Spalio 25 d. Lietuvos kariuomenės Gaižiūnų poligone Rukloje Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) organizuoja karių savanorių darbdaviams skirtą renginį. Tokio pobūdžio renginį visos šalies mastu pajėgos organizuoja pirmą kartą, į jį kviečiami dalyvauti esami ir potencialūs darbdaviai iš visos Lietuvos.

Daugiau

img
Ukrainos kariai dalyvauja tarptautiniuose instruktorių kursuose Kaune

Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje Kaune nuo spalio 20 d. vyksta penkių savaičių trukmės tarptautinis instruktoriaus kursas, skirtas tik Ukrainos kariams. Atsižvelgus į Ukrainos saugumo situaciją ir poreikius, šiuose kursuose 20 ukrainiečių kareivių ir puskarininkių susipažins su karinio rengimo pagrindais. Juose kariai mokysis organizuoti ginkluotės ir šaudybos, parengiamąsias mūšio pratybas, mūšio pratybas ir fizinio rengimo pratybas. Rugsėjį tokius pačius kursus baigė dešimt Ukrainos atstovų.

Daugiau

img
Krašto apsaugos savanorių pajėgose per tris ketvirčius vyko aktyvus kovinis rengimas

Krašto apsaugos savanorių pajėgose (KASP) per šių metų devynis mėnesius vyko intensyvus karių savanorių kovinis rengimas. Kariai savanoriai aktyviai dalyvavo bendrose pratybose su kitais Sausumos pajėgų daliniais, taip pat aukštesnių štabų organizuotose pratybose.

Daugiau

img
Lietuvos kariuomenės vadas Lenkijoje stebėjo NATO vadavietės pratybas

Spalio 21-22 d. Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas NATO Jungtinių pajėgų vadavietės Brunsume (angl. Allied Joint Force Command Brunssum, JFCBS) vado kvietimu lankėsi Lenkijoje. Čia kariuomenės vadas Bydgoszcz mieste įsikūrusiame NATO Jungtinių pajėgų mokymo centre stebėjo NATO vadavietės mokymus „Trišakis turnyras 2014" (angl. Trident Joust).

 

 

Komentarai (2)  |  Daugiau

img
Karinių oro pajėgų vadas plk. A. Navickas lankosi Belgijoje ir Italijoje

Spalio 20-24 dienomis Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Audronis Navickas lankosi Briuselyje (Belgija) ir Florencijoje (Italija).

Daugiau

img
Šiauliuose tris dienas aidėjo šūviai iš karių savanorių ginklų

Spalio 17 d. prasidėjo Šiauliuose ir jo prieigose tris dienas trukusios, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės vertinamosios lauko taktinės pratybos „Saulės kirtis 2014/1", kuriose dalyvavo apie 450 karių.

Komentarai (1)  |  Daugiau

 
 
 
 
 
 
 
Kiekvieną sekmadienį 12.00 val. S. Daukanto aikštėje prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros vyksta vėliavų pakeitimo ceremonija. Kviečiame visus atvykti ir pamatyti šią ceremoniją!
Vėliavos pakeitimo ceremonija
 
 
 
 
 
Karinė žiniasklaida
 

Informacinio leidinio „Krašto apsauga" 15-ąjame šių metų numeryje skaitykite apie JAV pėstininkus į Lietuvą atvykusius su sunkiąją karine technika, NATO sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiojo vado pavaduotojo vizitą Lietuvoje, tarptautines pratybas Lenkijoje, NATO karinių oro pajėgų treniruotę, tarptautinius kursus ir kitus bendradarbiavimo  įvykius. „Tarptautinėse operacijose" - apie tolimesnį Lietuvos karių dalyvavimą Afganistane, karių grįžusių iš misijos sutiktuves ir kt. Rubrikoje „Kovinis rengimas" - apie karių pratybas Inžinerijos batalione, Alytuje, Klaipėdoje, Šilalėje, rezervo karių mokymus ir kt. „Mūsų puslapyje" - apie Oršos mūšio pergalės 500 metų jubiliejų, kariūnų priesaiką, kariuomenės vado vizitus daliniuose, „Snaiperio dieną" ir kitus renginius. „Karjeroje" - kariuomenės vyriausiojo puskarininkio pasikeitimas, paskyrimai, perkėlimai, apdovanojimai ir kita informacija. Daugiau

 

Dešimtajame  šių metų „Kario" numeryje skaitytojus supažindiname su  rugsėjo 19-21 dienomis Vilniuje vykusiu  aukščiausios karinės NATO institucijos - Karinio komiteto, kurį sudaro kariuomenių vadai, - susitikimu. Pokalbyje su krašto apsaugos ministru apžvelgiamos pastarojo meto tendencijos, susijusios su naujomis grėsmėmis, kilusiomis Rytų Europoje. Tęsiame pasakojimų ciklą apie JAV kariuomenėje tarnavusius tautiečius, šįkart rašome apie pulkininką Algimantą Garsį, kurio vyresnės kartos karininkams, matyt, pristatyti nereikia - 1997 - 2000 m. jis dirbo  Lietuvoje Krašto apsaugos ministerijos generaliniu inspektoriumi. Įspūdžiais apie studijas Čekijoje, Brno gynybos universitete dalinasi Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (LKA) IV kurso kariūnas Justas Pliavgo. Su prievartine tarnyba sovietinėje kariuomenėje ir po ketvirčio amžiaus dėl to kylančias problemas apžvelgia Darius Sutkus. Arsenalo skyrelyje pristatomi ne vien pistoletus gaminančios kompanijos „Glock" peiliai. Į užsienio spaudos apžvalgą šį kartą įtraukėme Ukrainos karo pramonės sąsajas su Rusijos ginkluotės gamyklomis ir dėl to ukrainiečių patiriamus nuostolius.  Fotoreportaže žurnalo skaitytojai pamatys  rugsėjo 26-28 d. Šilalės mieste ir jos apylinkėse vykusių taktinių karinių ir ekstremalių situacijų valdymo pratybų akimirkas. Prieš 70 metų - 1944 m. spalio 7 d. - savo Tėvynės likimui neabejingi ir į Tėvynės apsaugos rinktinę susibūrę Lietuvos vyrai ties Seda stojo į atviras fronto kautynes su Raudonąja armija.  Apie tai  skaitykite skyrelyje „Valia priešintis". Daugiau

 

Trečiąjį  šių metų „Kardo" numerį  pradeda publikacija, skirta 500-osioms Oršos mūšio metinėms paminėti - pateikiamos jį nagrinėjančių Alberto Vijūko-Kojelavičiaus ir  Simono Daukanto knygų ištraukos, taip pat  sutrumpintas V. Daugirdaitės-Sruogienės straipsnis „Kunigaikštis Konstantinas Ostrogiškis ir Oršos mūšis 1514 metais", išspausdintas JAV leistame 1955 m. „Kario" 10 nr. Prieš 220 metų Lietuvoje ir Lenkijoje vykęs sukilimas buvo paskutinis Abiejų Tautų Respublikos bandymas išsivaduoti nuo aplinkinių valstybių įtakos ir įtvirtinti savo nepriklausomybę. Vienas ryškiausių 1794 m. sukilimo epizodų Lietuvoje - Vilniaus gynyba. Apie ją skaitykite Edvardo Brusoko straipsnyje. Rašinyje „Kaistanti Arktis" nagrinėjama grėsmė, kylanti dėl į gamtinius išteklius, esančius Arkties vandenyne, pretenduojančių valstybių  nesutarimų. Skyriuje „Praeitis ateičiai" prisimenamas senas ukrainiečių generolo palinkėjimas išeivijos lietuvių kariams veteranams: „Nepakartokime pragaištingos klaidos vėl kovoti kas sau..." Daugiau

Naujame „Savanorio" numeryje Nr. 9 (465) 1 psl. pradedamas išsamus straipsnis apie šių metų įvykius Ukrainoje, apie dabartinę padėtį šioje didžiausioje Europos valstybėje, prieš kurią yra kovojamas informacinis bei teroristinis karas, (tęsinys 19-20 psl.). Apie sovietinės okupacinės armijos išvedimą ir jos dalinių blokavimą prieš du dešimtmečius skaitykite straipsnyje „Prieš 21-erius metus išvesta sovietų okupacinė armija" ( 2-21 psl.)

3 psl. skaitykite apie tarptautines pratybas „Anakonda - 2014", vykusias Lenkijoje, kurių metu buvo tobulinami sąjungininkų veiksmai, vykdant bendras gynybines operacijas. KASP štabas šiose pratybose vykdė brigados štabo funkcijas. (3 psl.). Šiame numeryje daug dėmesio skiriama koviniam KASP rengimui - įvairaus masto pratyboms visose pajėgų rinktinėse. Apie padalinių vertinamąsias, SOP būrio karių savanorių, taip pat žvalgų pratybas skaitykite 4-18 psl. Išsamiai aprašytos ir gausiai iliustruotos Šilalės mieste ir jos apylinkėse vykusios taktinės karines ir ekstremalių situacijų valdymo ginkluoto konflikto metu pratybos „Piktas lokys", kuriose dalyvavo apie 500 karių. (11-14 psl.). 22 psl. publikuojami dalykiški ir praktiški Ukrainos karių patarimai iš mūšio lauko, kaip reikėtų elgtis šiandieniniame kare, situacijose, apie kurias ne viskas parašyta karybos vadovėliuose. Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą taip pat karių laisvalaikį, dalyvavimą įvairiuose renginiuose. Daugiau

 

Sprendimas: Fresh Media