Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

 

Balandžio 27-28 d. Palangoje vyks Baltijos šalių kariuomenių vadų susitikimas, kurio metu Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas, Estijos kariuomenės vadas generolas leitenantas Riho Teras (Riho Terras) ir Latvijos kariuomenės vadas generolas leitenantas Raimondas Graubė (Raimonds Graube) aptars aktualius Baltijos regiono saugumo ir karinio bendradarbiavimo klausimus.

img
JAV ir Europos šalių Sausumos pajėgų vyresnieji puskarininkiai susitiko konferencijoje Slovėnijoje

Praėjusią savaitę Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vyriausiasis puskarininkis srž. mjr. Osvaldas Žurauskas ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų vyriausiasis puskarininkis srž. mjr. Darius Masiulis dalyvavo Slovėnijoje vykusioje 9-ojoje JAV ir Europos šalių Sausumos pajėgų vyr. puskarininkių konferencijoje.

Daugiau

img
Kariai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Darom 2015“

Praėjusį savaitgalį visoje Lietuvoje vyko tradicinė masinė aplinkos tvarkymo akcija „Darom 2015“. Lietuvos kariuomenės kariai ir darbuotojai šiais metais ir vėl aktyviai prisijungė prie tikslo kurti švaresnę aplinką.

 

Daugiau

img
Jurbarko rajone vyko 5-asis pėsčiųjų žygis „Kęstutėnai“

„Atvyk, įveik, didžiuokis!“ - tokiu šūkiu šiais metais visus žygeivius pasitiko penktasis pėsčiųjų žygis „Kęstutėnai“. Balandžio 25 d. Girdžių miestelio apylinkėse (Jurbarko r.) vykusį žygį jo dalyviai skyrė Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio pirmininkui, Lietuvos partizanų vadui Jonui Žemaičiui - Vytautui, pirmajam Jungtinės Kęstučio apygardos vadui Juozui Kasperavičiui - Šilui, Visvydui, Girdžių ir Pavidaujo būrių partizanams atminti.

Daugiau

img
Lietuvos kariai dalyvauja tarptautinėse paieškos ir gelbėjimo pratybose Baltijos jūroje „Dynamic Mercy"

Balandžio 22 d. Lietuvos karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro personalas, Karinių jūrų pajėgų vadovavimo ir aprūpinimo laivas „Jotvingis" (N42) ir Lietuvos karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8 dalyvauja tarptautinėse paieškos ir gelbėjimo pratybose "Dynamic Mercy'15".

Daugiau

img
Mokymo centre parengta pirma Mūšio apgyvendintoje vietovėje kurso laida

Balandžio 7-17 d. Brigados generolo Kazio Veverskio poligone (Kazlų Rūdoje) pirmą kartą vyko Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro organizuotas Mūšio apgyvendintoje vietovėje (MAV) kursas, kurio pagrindinis tikslas - parengti karius, gebančius rengti skyriaus dydžio padalinį, vykdyti kovos veiksmus apgyvendintoje vietovėje.

Daugiau

img
Baltijos jūroje vyksta dvišalės karinių laivų pratybos

Balandžio 21-28 d. Lietuvos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje vyksta dvišalės Baltijos šalių karinių laivų junginio (BALTRON) pratybos BALTRON SQUADEX, kuriose dalyvauja trys Lietuvos ir du Latvijos kariniai laivai. Taip pat pratybose dalyvauja Lietuvos karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8.

Komentarai (1)  |  Daugiau

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karinė žiniasklaida
 

„Krašto apsaugos" 6-ajame šių metų numeryje skaitykite apie Lietuvos įstojimo į NATO metinėms paminėti skirtą bėgimą Aviacijos bazėje, Šiauliuose, krašto apsaugos ministro susitikimus su JAV Kongreso delegacija, Vokietijos sausumos pajėgų vado pavaduotoju, kariuomenės vado vizitą Portugalijoje ir Nyderlanduose. Taip pat apie pasirašytus tarptautinius susitarimus, JAV karių žygį per Lietuvos miestus, NATO SOP pratybas ir kt. Rubrikoje „Tarptautinės operacijos" - apie Nacionalinės paramos elemento sutikimo ceremoniją. „Kariniame rengime" - kursai karo akademijoje, pratybos „Aršus vilkas", „Taiki strėlė" ir „Drakono skrydis", TMU OP SPE-3 treniruotė, mokymai Jurbarke, įvairūs kursai Mokymo centre ir kt. „Mūsų puslapyje" - Valstybės gynybos tarybos priimti sprendimai, Prezidentės vizitas Mokomajame pulke, krašto apsaugos ministro kreipimasis narystės NATO metinių proga, ministerijoje pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, vykusios diskusijos, privalomosios pradinės karo tarnybos naujienos, atvirų durų diena karo akademijoje ir kt. „Karjeroje" - priesaikos ceremonijos, vadų perkėlimai ir apdovanojimai. Daugiau

 

Ketvirtasis šių metų „Kario" numeris pradedamas Lietuvos kariuomenės vado generolo majoro Jono Vytauto Žuko kreipimusi į žurnalo skaitytojus, kviečiančiu visokeriopai prisidėti prie Lietuvos gynybinės galios stiprinimo. Iš arčiau susipažinsime su šių metų kovo viduryje Jungtinių Amerikos valstijų kovinės grupės karių į Lietuvą atsigabentais tankais „M1A2 Abrams". Su vienu iš Estijos karinio Kroonu klubo (est. Kroonu klubi, liet. Karūnos klubas) įkūrėjų Peter Laur kalbamės apie visam regionui iškilusias grėsmes, Rusijai toliau žvanginant ginklais visai šalia mūsų sienų. Straipsnyje „NATO SOP: karinėse operacijose taikomi neriboti gebėjimai" nagrinėjamas Aljanso Specialiųjų operacijų pajėgų vaidmuo atsakant į kylančias grėsmes ir įgyvendinant bendrojo saugumo tikslus. Kpt. Aurimas Navys analizuoja aukščiausio lygio profesionalią, Rusijos specialiųjų vienetų parengtą propagandą, kurios tikslas - pavergta žmonių sąmonė. Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos Puskarininkių mokyklos viršininkas srž. mjr. Bronius Basalykas pasakoja apie studijas JAV kariuomenės puskarininkių akademijoje El Pase. Ginkluotės naujovių mėgėjams pristatomas modulinis daugiafunkcis lygiavamzdis kovinis šautuvas XM26 / M26 MASS. Iš užsienio spaudoje gvildenamų temų „Karyje" debiutuojanti žurnalistė Kotryna Gurevičiūtė atkreipia dėmesį į tai, kad bet kokios ES, ypač NATO, plėtros aspiracijos jau sulaukia nebe politinio, o karinio Rusijos atoveiksmio. Ievos Budzeikaitės fotoreportaže - kovo mėnesio pabaigoje vykusios KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės vadų pratybos. Skaitytojų pamėgtame skyriuje „Valia priešintis" publikuojamas Ukrainos istoriko Ruslano Zabily ir Daliaus Žygelio straipsnis „Stepanas Bandera". Daugiau

Pirmojo šių metų KARDO numerio viršelis ir įvadinė jo publikacija skirti leidinio įkūrimo 90-osioms metinėms. Sklaidant patį pirmąjį, 1925 m. sausio 15 d. išleistą numerį dabar, kai žinomi jo sumanytojų ir bendraautorių likimai, stebina identiškos skirtingų šimtmečių temos, išryškėję istorinio mąstymo skirtumai ir dėsningumai. Apie nepriklausomybės kovose žuvusį lakūną leitenantą Juozą Kumpį rašo spaudai rengiamos knygos „Propelerių kryžiai" autorius Mindaugas Sereičikas. Žvalgybinės oro operacijos, buvusių antihitlerinės koalicijos sąjungininkų pradėtos vykdyti po Antrojo pasaulinio karo, apžvelgiamos straipsnio „Karštas šaltojo karo dangus" pirmojoje dalyje. Tradiciniame skyrelyje „Praeitis - ateičiai" pateikiame švedų laikraštyje „Tidskrift i Sjovaseitdet" 1973 m. paskelbtą ir 1975 m. pirmajame KARIO  numeryje perspausdintą Jürg Meister straipsnį „Lietuvos laivynas". Daugiau

 

„Savanorio" numeryje Nr. 3 (471) 1 psl. skaitykite apie Lietuvos Nepriklausomybės 25-osioms ir narystės NATO 11-osioms  metinėms skirtą bėgimą Aviacijos bazėje, Šiauliuose. 2-3 psl. spausdinama aktuali informacija apie Lietuvos kariuomenėje atnaujinamą šaukimą. Apie drąsų Didžiosios Kovos rinktinės karės savanorės Jolitos Pilinkaitės poelgį skaitykite 4 psl. 8 - 9 psl. publikuojamas partizano Antano Kraujelio - Siaubūno sesers habil. dr. Janinos Kraujelytės - Šyvokienės straipsnis apie paskutinįjį aktyviai kovojusį Lietuvos partizaną: „Jis kovojo vardan laisvės, nes nematė kitos išeities". 10 - 11 psl. skaitykite apie Pradinį patrulio kursą, KASP savanoriams vedamą Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre, ir Plungės savanorių pratybas su SOP instruktoriais. Šiame numeryje taip pat rasite straipsnius apie Dainavos ir Žemaičių rinktinėse organizuotas Taikos meto užduočių vykdymo padalinio pratybas, bei naujai gautų M-16 automatinių šautuvų prišaudymą. 14 - 15  psl. neetatinis savanorio bendradarbis ats. vyr. ltn. dr. Vidmantas Kuprevičius rašo apie šiemet anąpilin išėjusį rašytoją Joną Mikelinską, savo kūryba sujungusį du Lietuvos nepriklausomybės tarpsnius. 12-14 psl. rasite informacijos apie sėkmingus karių savanorių startus Kariuomenės krepšinio bei Atvirojo štangos spaudimo čempionatuose. Šiame numeryje kaip visada daug dėmesio skiriama koviniam KASP rengimui - įvairaus masto pratyboms Savanorių pajėgų rinktinių padaliniuose. Rasite straipsnių apie karių dalyvavimą sporto, visuomeniniuose ir verbavimo renginiuose. Daugiau

 

Sprendimas: Fresh Media