Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

 

Balandžio 23-25 d. Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius dalyvauja Latvijoje, Bille miestelyje, vykstančiame Baltijos šalių kariuomenių vadų susitikime, kuriame  aptariamos trišalio bendradarbiavimo aktualijos.

img
Aviacijos bazėje šv. Velykas sutiko Šiaulių miesto savivaldybės vaikų namų auklėtiniai

Balandžio 20 d. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės kariai, kartu su NATO greitojo reagavimo oro policijos misiją Baltijos šalyse atliekančiais Jungtinių Amerikos Valstijų kariais surengė šv. Velykų minėjimą Šiaulių miesto savivaldybės vaikų namų globotiniams.

Daugiau

img
Juozo Lukšos mokymo centre parengti stebėtojai (vertintojai)

Balandžio 10-18 d. Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre
(toliau - JLMC) vyko I lygio stebėtojų (vertintojų) kursas - bendradarbiaujant
su Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro
instruktoriais parengti kvalifikuoti Sausumos pajėgų kariai, gebantys planuoti
ir vykdyti padalinių mokymą, vertinimą ir treniravimą per Lietuvos kariuomenės ir
tarptautines pratybas (mokymus).

Daugiau

img
Antrasis karinės aeronautikos penkiakovės čempionatas


Balandžio 15-18 d. Kaune vyko antrasis Lietuvos kariuomenės Karinės aeronautikos penkiakovės čempionatas. Karinė aeronautikos penkiakovė - tai prieš 56-erius metus Prancūzijoje sukurta sporto šaka, sugalvota tam, kad lakūnai, o šiuo metu ir visas Karinių oro pajėgų personalas, galėtų aktyviau bendrauti tarpusavyje ir sportuodami įgytų įgūdžių, reikalingų kiekvienam pilotui ar kitokios specialybės kariui.

Daugiau

img
Sausumos pajėgų vadas gen. mjr. Almantas Leika susitiko su Molėtų rajono savivaldybės meru Stasiu Žviniu

Balandžio 17 d. Sausumos pajėgų vadas generolas majoras Almantas Leika Molėtuose susitiko su Molėtų rajono savivaldybės meru Stasiu Žviniu. Susitikimas surengtas siekiant užmegzti kontaktus, aptarti tarpusavio bendradarbiavimo perspektyvas tiek organizuojant bendrus visuomeninius renginius, tiek ir rengiantis taikos meto užduočių vykdymui bei valstybės gynybai.

Daugiau

img
Rukloje pasodintas Lietuvos kariuomenės generolų ąžuolų parkas
Balandžio 18 d. Lietuvos kariuomenės generolai Rukloje, Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" teritorijoje pasodino ąžuolyną, skirtą tarpukario bei  rezistencijos laikotarpių, dabarties bei ateities generolams. Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius, Lietuvos kariuomenėje tarnaujantys, bei  atsargos ir dimisijos generolai  pasodino pirmuosius 46 ąžuolus šiame parke. Viso tarpukario, rezistencijos laikotarpiais, bei atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990-aisisais, Lietuvos kariuomenėje tarnavo 68 generolai, kuriems šiame parke bus pasodinti ąžuolai.

Komentarai (3)  |  Daugiau

img
Ulonų batalione karines žinias atnaujino 100 rezervo karių

Balandžio 15-17 d. Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione (Alytus) vykusiomis parengtojo rezervo karių lauko taktinėmis pratybomis baigėsi tris savaites trukęs intensyvaus karybos žinių atnaujinimo kursas. Jo metu 100 rezervo kuopos karių mokymuose atnaujino privalomosios pradinės karo tarnybos metu įgytas žinais ir įgūdžius.

Daugiau

 
 
 
 
 
 
 
Kiekvieną sekmadienį 12.00 val. S. Daukanto aikštėje prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros vyksta vėliavų pakeitimo ceremonija. Kviečiame visus atvykti ir pamatyti šią ceremoniją!
Vėliavos pakeitimo ceremonija
 
 
 
 
 
Karinė žiniasklaida

 

Informacinio leidinio „Krašto apsauga" 6-ąjame šių metų numeryje skaitykite apie Baltijos šalių oro erdvėje vykusią NATO karinių oro pajėgų treniruotę, Lietuvos narystės NATO dešimtmečiui skirtą tarptautinę konferenciją, Danijoje vykusias pratybas „Geltonasis riteris 2014" bei kitus tarptautinio bendradarbiavimo įvykius. Rubrikoje „Tarptautinės operacijos" - apie karių palydėtuves į misiją Afrikoje, NPE-10 sutiktuves ir kt. „Koviniame rengime" skaitykite apie jūroje vykusias kovinio šaudymo pratybas iš raketinio komplekso „Stinger", kariuomenės vyriausiųjų puskarininkių seminarą, pratybas Algirdo batalione, kursus Mokymo centre ir kitus renginius. „Mūsų puslapyje" - apie humoristinių piešinių konkursą, narystės NATO dešimtmečiui skirtą knygą, Sausumos pajėgų bendradarbiavimą su kariuomenės kūrėjais savanoriais, vizitus, minėjimus ir kitus įvykius. Leidinio pabaigoje - apdovanojimai ir karių perkėlimai. Daugiau

 

 

Skaitydami ketvirtą  šių metų „Kario" numerį sužinosite, kaip sekėsi Oro gynybos bataliono kariams per kovinio šaudymo pratybas ginti laivą N42 „Jotvingis", pasitelkus raketinį oro gynybos kompleksą „Stinger".  Baigdami pokalbių ciklą su Lietuvos generaliteto atstovais, šįkart skaitytojus kviečiame į svečius pas buvusį Lietuvos kariuomenės vadą atsargos gen. ltn. Valdą Tutkų, vadovavusį Lietuvos kariuomenei 2004-2009 metais. Vieną po kito žurnale pristatant pasižymėjusius lietuvių kilmės karius Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenėje, su vienu iš jų - majoru Romanu Algimantu Sedlicku - supažindiname  ne iš rašytinių prisiminimų, o „gyvai". Tęsdami pradėtą istorinių pavadinimų grąžinimo trims Sausumos pajėgų (SP) batalionams temą, šįkart apžvelgsime Lietuvos husarų istoriją. Daug ką turėtų sudominti ir linksmas pasakojimas apie vieną anksčiausiai atkurtų Lietuvos kariuomenės padalinių - Garbės sargybos kuopą. Iš užsienio spaudoje analizuojamų temų atkreipiame jūsų dėmesį į Krymo krizės įtaką Ukrainos gynybos pramonei. Apie ukrainiečių gaminamus tankus ir galimą jų ginkluotės raidą rašo Darius Sutkus. Šio numerio fotoreportaže  -  Sausumos pajėgų ir Specialiųjų operacijų pajėgų (SOP) karių automatinio granatsvaidžio Heckler&Koch Grenade Machine Gun (HK GMG) operatoriaus kurso, vykusio SP Juozo Lukšos mokymo centre ir Gaižiūnių bei Kazlų Rūdos poligonuose, akimirkos. Kaip perspektyvi karo meno atmaina skaitytojams pristatoma  tinklocentrinė karyba. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono Žvalgybos būrio vadas ltn. Andrius Gasperavičius dalinasi įspūdžiais, patirtais Kalnų treniruočių mokykloje Gruzijoje. Balandį minime vieno iš Tauro partizanų apygardos įkūrėjo kunigo Antano Yliaus 105-ąsias gimimo metines. Remdamiesi archyvuose išlikusiais dokumentais ir paties A. Yliaus-Vilko rašytu dienoraščiu, laiškais, prisimename jo gyvenimą ir kovą. Daugiau

 

 

Įvairių leidybos pertvarkų patyręs „Kardas" vėl sugrįžta pas Jus jau ne kaip „Kario" priedas, o kaip kartą per tris mėnesius išeinantis karinės publicistikos, karo istorijos ir mokslo žurnalas. Pagrindinė pirmo numerio tema skirta 105-osioms Lietuvos partizanų vado generolo Jono Žemaičio-Vytauto gimimo metinėms. NATO Oro policijos misijos Baltijos šalyse pradžia ir visas glaudaus bendradarbiavimo su 14 šalių misijoje dalyvavusiais aviatoriais dešimtmetis aptariamas straipsnyje „Po sąjungininkų sparnais". Branduolinio karo grėsmės ir šio masinio naikinimo ginklo panaudojimo hipotetinės strategijos  apžvelgiamos straipsnyje „Branduolinė šachmatų partija: nuo Hirosimos iki „perestroikos".  Apie Estijoje Peterio Laur įsteigtą privatų karinį poligoną ir tenykštį Karūnos klubą (est. - Kroonu Klubi) rašo Dalius Žygelis. Atnaujintą žurnalo skyrelį  „Praeitis - ateičiai" pradedame skaitytojams primindami prieš 40 metų publikuotą ir vis dar aktualų profesoriaus Edgaro Andersono straipsnį „Pabaltijo sąjunga - realybė ar fantomas". Daugiau 

 

Naujame „Savanorio" numeryje Nr. 3 (459) skaitykite straipsnį apie Didžiosios Kovos rinktinės 23-iąsias įkūrimo metines. (pradžia - 1 psl.) Straipsnio tęsinyje 4-5 psl. skaitykite interviu su naujai paskirtu Didžiosios Kovos rinktinės vyr. puskarininkiu vrš. Jonu Sipavičiumi ir rinktinės kariais savanoriais. Šiame numeryje taip pat rasite įdomų interviu su Skyriaus vado kurso dalyviais. Kursai sėkmingai prigijo Sausumos pajėgų mokykloje, Rukloje. (pradžia 1, tęsinys 2,3-15 psl.). 6 - 7 psl. skaitykite vyr. srž. Romo Eidukevičiaus straipsnį „Protėvių ir partizanų kovų keliais" apie naują pėsčiųjų žygį Suvalkijos regione. 9 - 12 psl. Skiriami Žemaičių rinktinei. Apie kovinio rengimo pratybas, sporto bei verbavimo renginius kovo mėnesį vykusius rinktinėje puslapius parengė Vilma Kojelienė. Apie Dainavos rinktinės žvalgų būrio ir TMU OP SPE-3 kuopos pratybas skaitykite 13 psl. 14-15 psl. rasite „Savanorio" redaktoriaus ats. kpt. Vytauto Voverio pasakojimą apie 1941-ųjų metų tremtinį Antaną Arlauską. Sibire užsigrūdinęs ilgaamžis buvęs politinis kalinys, kovotojas už Lietuvos laisvę, išliko kalėjimuose, lageriuose ir tremtyje, kur susidūrė ir kartu kentėjo su istorinėmis asmenybėmis - Lietuvos kariuomenės karininkais, politiniais veikėjais, partizanais, kitais dorais lietuviais, neįtikusiais Stalino režimui. 16 psl.  „Kalbos kertelėje" skaitykite apie kalbininką Petrą Skardžių ir jo pateiktas lietuvių kalbos taisykles tikrinių svetimybių rašybai. Skyrelį tvarko ats. vyr. ltn. dr. Vidmantas Kuprevičius.  17-20 psl. Lietuvos narystės NATO aljanse dešimtmečio proga „Savanoryje" pradedamas publikuoti Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro eksperto vrš. Lino Anskaičio parengtas straipsnis - „65-asis NATO gimtadienis". 22 psl. skiriamas sportui ir puikiems savanorių startams Štangos spaudimo bei salės futbolo varžybose.  21-24 psl. Spausdinamas „Savanorio" korespondento eil. V. Džiavečkos straipsnis apie karius savanorius baziniame kurse, Mokomajame pulke. Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą  - karių kovinį rengimą, pratybas, dalyvavimą įvairiuose renginiuose. Daugiau

 

Sprendimas: Fresh Media