Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

 

Kovo 4 d. aptarti karinio bendradarbiavimo klausimų bei saugumo situacijos regione su oficialiu vizitu į Lietuvą atvyksta Lenkijos kariuomenės vadas generolas Mieczyslawas Gocul (Mieczysław Gocuł). Rytoj svečias susitiks su Lietuvos kariuomenės vadu generolu majoru Jonu Vytautu Žuku, užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi, krašto apsaugos viceministru Marijumi Velička, Krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės Jungtinio štabo atstovais, apsilankys Vilniuje įkurtame NATO Energetinio saugumo kompetencijos centre.

img
Lietuvoje lankėsi Danijos parlamento narių grupė

Kovo 3 d. Lietuvos Kariuomenės Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje lankėsi Lietuvoje viešinti Danijos parlamento gynybos komiteto narių grupė. 

Daugiau

img
Kariuomenės išminuotojai neutralizavo dvi aviacines bombas Pagėgių savivaldybėje

Kovo 2 d.  Lietuvos kariuomenės išminuotojai  neutralizavo dvi  II pasaulinio karo nesprogusias vokiškas aviacines bombas SC- 250. Po 250 kg sveriančios bombos (iš viso apie 240 kilogramų sprogstamosios medžiagos) buvo rastos Pagėgių savivaldybėje po geležinkelio tiltu ties Panemunės kaimu.

Daugiau

img
Pakeliui į Pensilvaniją – tarptautinėms pratyboms suformuotas karinis vienetas pradeda pasirengimą

Paskutinis  vasario savaitgalis Pabradės poligone pažymėtas pirmosiomis naujojo karinio vieneto pratybomis.  Čia  Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės karių savanorių pagrindu sudarytas būrys pradėjo intensyvų pasirengimą šią vasarą Jungtinėse Amerikos Valstijose vyksiančioms pratyboms.

Daugiau

img
Kazlų Rūdoje – Lietuvos kariuomenės organizuojamos štangos spaudimo varžybos

Kovo 5 d. jau trečius metus iš eilės Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centre Lietuvos kariuomenės mokykla organizuoja atvirąsias štangos spaudimo varžybas. Jos skiriamos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

Daugiau

img
Lietuvos kariuomenės dalinių vyr. puskarininkiai dalyvavo seminare Vokietijoje

Vasario 23-27 d. Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilės vyr. puskarininkis vyr. lvn. Andrius Riauka kartu su kitais devyniais Lietuvos kariuomenės dalinių puskarininkiais dalyvavo Vokietijoje Strausberg‘o mieste vykusiame Lietuvos-Vokietijos bendradarbiavimo seminare puskarininkiams.

Daugiau

img
KASP 3-iosios rinktinės kariai dalyvavo mokomojo periodo pratybose

Vasario 26-27 d. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos Savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės kuopų jaunesnieji vadai dalyvavo mokomojo periodo (angl. Study period, STUPER) pratybose, skirtose - suvienodinti jaunesniųjų vadų žinias ir praktinę patirtį.

Komentarai (4)  |  Daugiau

 
 
 
 
 
 
 
Kiekvieną sekmadienį 12.00 val. S. Daukanto aikštėje prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros vyksta vėliavų pakeitimo ceremonija. Kviečiame visus atvykti ir pamatyti šią ceremoniją!
Vėliavos pakeitimo ceremonija
 
 
 
 
 
Karinė žiniasklaida
 

 

Informacinio leidinio „Krašto apsauga" 3-jame šių metų numeryje ‒ apie gynybos ministrų susitikimą ir priimtus sprendimus Briuselyje, stiprinamą karinį bendradarbiavimą su Danija bei Lenkija, ketinimą pasirašyti naują gynybinį susitarimą su JAV ir kitus tarptautinio bendradarbiavimo įvykius. Rubrikoje „Karinis rengimas" ‒ štabų mokymai Ulonų batalione, įvairūs kursai Mokymo centre, Karinėse jūrų pajėgose ir KASP. „Mūsų puslapyje" - krašto apsaugos ministro gairių pristatymas, nauji taikliojo šaulio ginklai, KAS vadovybės susitikimai, pasirašytos sutartys, Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos renginys ir kt. Spalvotame vidiniame puslapyje - NATO oro policijos misijos Baltijos šalyse dalyvaujantys Italijos ir Lenkijos naikintuvai. Rubrikoje „Valstybės atkūrimo diena" - apie Lietuvoje vykusius iškilmingus minėjimus. „Karjeroje" P32 „Sėlis" vado inauguracija, priesaika Mokomajame pulke, taip pat kariams ir civiliams įteikti krašto apsaugos ministro ir kariuomenės vado apdovanojimai. Daugiau

 


Antrajame šių metų „Kario" numeryje NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys italų lakūnai pasakoja, kuo jiems įsimintina ši misija. Pokalbyje su trim Ukrainos kariais, vadinamaisiais kyborgais, patyrusiais visą jų šalyje vykstančio karo pragarą, kalbamės apie priežastis, paskatinusias taikius ukrainiečius imtis ginklo ir eiti kovoti prieš agresorių. Straipsnyje „Kodėl garsiausiai apie Mokomąjį pulką kalbą nepraustaburniai" analizuojama atsiliepimų apie bazinius karinius mokymus (BKM) sklaida visuomenėje. NATO antipiratinėje operacijoje „Vandenyno skydas" (angl. „Ocean Shield") dalyvavęs Lietuvos karininkas kpt. ltn. D. Mickus pasakoja apie tarptautines pastangas užtikrinti saugią laivybą prie Afrikos krantų. Su Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo kuopos vadu kpt. A. Anelausku aptariame sprogmenų neutralizavimo operacijas Lietuvoje ir kariuomenės išminuotojų darbo sąlygas. Tradiciniame žurnalo skyrelyje „Arsenalas" šį kartą pristatome paprastą kovinį Applegate'o -Fairbairno peilį (A-F). Iš užsienio spaudoje nagrinėjamų temų šįkart dėmesį atkreipiame į Rusijos įtaką dabartinėms Indijos ginkluotosioms pajėgoms. Šio numerio fotoreportaže  - pirmoji BKM naujokų diena Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke. Svarbiam ir iškilmingam įvykiui - partizano prisaikdinimui - skirtas G. Urbonienės ir D. Žygelio straipsnis „Laisvės kovotojų priesaika". Daugiau

 

Pirmojo šių metų KARDO numerio viršelis ir įvadinė jo publikacija skirti leidinio įkūrimo 90-osioms metinėms. Sklaidant patį pirmąjį, 1925 m. sausio 15 d. išleistą numerį dabar, kai žinomi jo sumanytojų ir bendraautorių likimai, stebina identiškos skirtingų šimtmečių temos, išryškėję istorinio mąstymo skirtumai ir dėsningumai. Apie nepriklausomybės kovose žuvusį lakūną leitenantą Juozą Kumpį rašo spaudai rengiamos knygos „Propelerių kryžiai" autorius Mindaugas Sereičikas. Žvalgybinės oro operacijos, buvusių antihitlerinės koalicijos sąjungininkų pradėtos vykdyti po Antrojo pasaulinio karo, apžvelgiamos straipsnio „Karštas šaltojo karo dangus" pirmojoje dalyje. Tradiciniame skyrelyje „Praeitis - ateičiai" pateikiame švedų laikraštyje „Tidskrift i Sjovaseitdet" 1973 m. paskelbtą ir 1975 m. pirmajame KARIO  numeryje perspausdintą Jürg Meister straipsnį „Lietuvos laivynas". Daugiau


„Savanorio" numeryje Nr. 1 (469) skaitykite - sausio 17 dieną Savanorių pajėgos iškilmingai paminėjo 24-ąsias įkūrimo metines. Apie renginį ir pasižymėjusius karius skaitykite 1 ir 10-13 puslapiuose. 1 psl. taip pat pradedamas išsamus straipsnis apie sausio 1 dieną Gedimino pilies bokšte įvykusią iškilmingą vėliavos pakėlimo ceremoniją. Dr. Vidmantas Kuprevičius gilinasi į istorinį ir į kalbinį aspektą, kurie istoriškai nulėmė lietuvių tautos, kalbos ir Lietuvos valstybės atsiradimą, su pagrindiniu jos atributu - valstybine vėliava. Tęsinys 6 psl. 3 psl. pateikiamos aktualijos - supažindinama su šiemet įsigaliojusia pagreitinta priėmimo į Lietuvos kariuomene tvarka. 4-5 psl. publikuojama Lietuvos karo akademijos surengto seminaro „Motyvacija tarnauti KASP" apžvalga. Gilinamasi į jau įsisenėjusias ir naujai identifikuotas Savanorių pajėgų problemas. Numeryje pateikiama daug informacijos apie karių dalyvavimą Laisvės gynėjų dienos renginiuose. Apie tai skaitykite 7 ir 16-17 psl. 14-15 psl. skaitykite tekstą apie 1991 metų Sausio įvykius Vilniuje, straipsnis „Kalnų virvėmis išraizgyta arka, arba kaip parlamentui ginti barikadas statė". 20 psl. rasite straipsnį apie Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos istoriją 1923 metų pradžioje. Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą ir aktualijas, dalyvavimą įvairiuose renginiuose ir visuomenines iniciatyvas. Daugiau

 

Sprendimas: Fresh Media