Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

 

Pasibaigus pirmajam metų ketvirčiui Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai išminuotojai juokauja, kad už greitai užklupusį pavasarį dar anksčiau pasirodė pirmasis standartinių sprogstamųjų užtaisų derlius. 

img
Karių apsilankymas Biržų „Aušros“ vidurinėje mokykloje

Balandžio 11 d. Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centras su Karaliaus Mindaugo husarų bataliono, Karo medicinos tarnybos ir Karo policijos atstovais organizavo Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų pristatymą Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams.

Daugiau

img
Vizitas Kulautuvos vidurinėje mokykloje

Balandžio 11 d. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono (JVIB) atstovai dalyvavo projekte „NATO diena mano mokykloje“ Kulautuvos vidurinėje mokykloje. Kariai susitiko su mokyklos bendruomene, pasakojo apie Lietuvos kariuomenę ir NATO aljanso istoriją bei plėtrą. Moksleiviams buvo rodomos skaidrės, atspindinčios Lietuvos narystę NATO.

Daugiau

img
Pabradės poligone griaudės artilerijos pabūklai

Balandžio 14-18 d. Pabradės poligone vyks kovinio šaudymo iš artilerijos pabūklų pratybos, jose kartu treniruosis Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų artileristai ir pėstininkai.

Daugiau

img
Mokymo centre parengta nauja kvalifikuotų granatsvaidininkų laida

Balandžio 11 d. Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre baigėsi 84 mm Carl-Gustaf universalios paskirties granatsvaidžio granatsvaidininko kursas, kuriame Sausumos pajėgų padaliniams buvo parengti granatsvaidininkai, gebantys efektyviai naikinti tankus, šarvuočius ir pėstininkus, esančius atvirame lauke ir už priedangų.

Daugiau

img
Vyko tradicinis pėsčiųjų žygis „Kęstutėnai“

Balandžio 12 d. Lyduvėnuose (Raseinių r.) vyko Mechanizuotosios pėstininkų brigados  „Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotojo pėstininkų bataliono ir  Pėsčiųjų žygių asociacijos organizuotas 4-asis  pėsčiųjų žygis „Kęstutėnai", dedikuotas Jungtinės Kęstučio apygardos partizanams atminti.

Daugiau

img
Kazlų rūdos poligono kariai šiemet jau trečią kartą surengė akciją „Darom“

Nuo kovo 28 d. kiekvieną penktadienį Lietuvos kariuomenės mokyklos Kazlų Rūdos poligonas organizuoja akcijas „Darom". Tvarkomos Kazlų Rūdos poligono prieigų miškingos vietovės, kelio Kazlų Rūda - Višakio Rūda pakelės, surenkamos pakelėje esančios šiukšlės.

Daugiau

 
 
 
 
 
 
 
Kiekvieną sekmadienį 12.00 val. S. Daukanto aikštėje prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros vyksta vėliavų pakeitimo ceremonija. Kviečiame visus atvykti ir pamatyti šią ceremoniją!
Vėliavos pakeitimo ceremonija
 
 
 
 
 
Karinė žiniasklaida

Karinės periodikos redakcijos parengto informacinio leidinio „Krašto apsauga" 5-ąjame šių metų numeryje skaitykite apie pagrindinius Lietuvos narystės NATO dešimtmečio renginius, šventinius Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimus, įvairius tarptautinio lygmens susitikimus, užsienio šalių delegacijų vizitus Lietuvoje, tarptautinių operacijų naujienas. Leidinyje taip pat rasite informaciją apie kovo mėnesį vykusias kovinio rengimo pratybas ir kursus, o rubrikoje „Mūsų puslapis" perskaitysite įvairias Krašto apsaugos sistemos aktualijas. Net 40-ies puslapių leidinio pabaigoje - apdovanojimai ir karių perkėlimai. Daugiau

 

 

Skaitydami ketvirtą  šių metų „Kario" numerį sužinosite, kaip sekėsi Oro gynybos bataliono kariams per kovinio šaudymo pratybas ginti laivą N42 „Jotvingis", pasitelkus raketinį oro gynybos kompleksą „Stinger".  Baigdami pokalbių ciklą su Lietuvos generaliteto atstovais, šįkart skaitytojus kviečiame į svečius pas buvusį Lietuvos kariuomenės vadą atsargos gen. ltn. Valdą Tutkų, vadovavusį Lietuvos kariuomenei 2004-2009 metais. Vieną po kito žurnale pristatant pasižymėjusius lietuvių kilmės karius Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenėje, su vienu iš jų - majoru Romanu Algimantu Sedlicku - supažindiname  ne iš rašytinių prisiminimų, o „gyvai". Tęsdami pradėtą istorinių pavadinimų grąžinimo trims Sausumos pajėgų (SP) batalionams temą, šįkart apžvelgsime Lietuvos husarų istoriją. Daug ką turėtų sudominti ir linksmas pasakojimas apie vieną anksčiausiai atkurtų Lietuvos kariuomenės padalinių - Garbės sargybos kuopą. Iš užsienio spaudoje analizuojamų temų atkreipiame jūsų dėmesį į Krymo krizės įtaką Ukrainos gynybos pramonei. Apie ukrainiečių gaminamus tankus ir galimą jų ginkluotės raidą rašo Darius Sutkus. Šio numerio fotoreportaže  -  Sausumos pajėgų ir Specialiųjų operacijų pajėgų (SOP) karių automatinio granatsvaidžio Heckler&Koch Grenade Machine Gun (HK GMG) operatoriaus kurso, vykusio SP Juozo Lukšos mokymo centre ir Gaižiūnių bei Kazlų Rūdos poligonuose, akimirkos. Kaip perspektyvi karo meno atmaina skaitytojams pristatoma  tinklocentrinė karyba. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono Žvalgybos būrio vadas ltn. Andrius Gasperavičius dalinasi įspūdžiais, patirtais Kalnų treniruočių mokykloje Gruzijoje. Balandį minime vieno iš Tauro partizanų apygardos įkūrėjo kunigo Antano Yliaus 105-ąsias gimimo metines. Remdamiesi archyvuose išlikusiais dokumentais ir paties A. Yliaus-Vilko rašytu dienoraščiu, laiškais, prisimename jo gyvenimą ir kovą. Daugiau

 

 

Įvairių leidybos pertvarkų patyręs „Kardas" vėl sugrįžta pas Jus jau ne kaip „Kario" priedas, o kaip kartą per tris mėnesius išeinantis karinės publicistikos, karo istorijos ir mokslo žurnalas. Pagrindinė pirmo numerio tema skirta 105-osioms Lietuvos partizanų vado generolo Jono Žemaičio-Vytauto gimimo metinėms. NATO Oro policijos misijos Baltijos šalyse pradžia ir visas glaudaus bendradarbiavimo su 14 šalių misijoje dalyvavusiais aviatoriais dešimtmetis aptariamas straipsnyje „Po sąjungininkų sparnais". Branduolinio karo grėsmės ir šio masinio naikinimo ginklo panaudojimo hipotetinės strategijos  apžvelgiamos straipsnyje „Branduolinė šachmatų partija: nuo Hirosimos iki „perestroikos".  Apie Estijoje Peterio Laur įsteigtą privatų karinį poligoną ir tenykštį Karūnos klubą (est. - Kroonu Klubi) rašo Dalius Žygelis. Atnaujintą žurnalo skyrelį  „Praeitis - ateičiai" pradedame skaitytojams primindami prieš 40 metų publikuotą ir vis dar aktualų profesoriaus Edgaro Andersono straipsnį „Pabaltijo sąjunga - realybė ar fantomas". Daugiau 

 

Naujame „Savanorio" numeryje Nr. 3 (459) skaitykite straipsnį apie Didžiosios Kovos rinktinės 23-iąsias įkūrimo metines. (pradžia - 1 psl.) Straipsnio tęsinyje 4-5 psl. skaitykite interviu su naujai paskirtu Didžiosios Kovos rinktinės vyr. puskarininkiu vrš. Jonu Sipavičiumi ir rinktinės kariais savanoriais. Šiame numeryje taip pat rasite įdomų interviu su Skyriaus vado kurso dalyviais. Kursai sėkmingai prigijo Sausumos pajėgų mokykloje, Rukloje. (pradžia 1, tęsinys 2,3-15 psl.). 6 - 7 psl. skaitykite vyr. srž. Romo Eidukevičiaus straipsnį „Protėvių ir partizanų kovų keliais" apie naują pėsčiųjų žygį Suvalkijos regione. 9 - 12 psl. Skiriami Žemaičių rinktinei. Apie kovinio rengimo pratybas, sporto bei verbavimo renginius kovo mėnesį vykusius rinktinėje puslapius parengė Vilma Kojelienė. Apie Dainavos rinktinės žvalgų būrio ir TMU OP SPE-3 kuopos pratybas skaitykite 13 psl. 14-15 psl. rasite „Savanorio" redaktoriaus ats. kpt. Vytauto Voverio pasakojimą apie 1941-ųjų metų tremtinį Antaną Arlauską. Sibire užsigrūdinęs ilgaamžis buvęs politinis kalinys, kovotojas už Lietuvos laisvę, išliko kalėjimuose, lageriuose ir tremtyje, kur susidūrė ir kartu kentėjo su istorinėmis asmenybėmis - Lietuvos kariuomenės karininkais, politiniais veikėjais, partizanais, kitais dorais lietuviais, neįtikusiais Stalino režimui. 16 psl.  „Kalbos kertelėje" skaitykite apie kalbininką Petrą Skardžių ir jo pateiktas lietuvių kalbos taisykles tikrinių svetimybių rašybai. Skyrelį tvarko ats. vyr. ltn. dr. Vidmantas Kuprevičius.  17-20 psl. Lietuvos narystės NATO aljanse dešimtmečio proga „Savanoryje" pradedamas publikuoti Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro eksperto vrš. Lino Anskaičio parengtas straipsnis - „65-asis NATO gimtadienis". 22 psl. skiriamas sportui ir puikiems savanorių startams Štangos spaudimo bei salės futbolo varžybose.  21-24 psl. Spausdinamas „Savanorio" korespondento eil. V. Džiavečkos straipsnis apie karius savanorius baziniame kurse, Mokomajame pulke. Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą  - karių kovinį rengimą, pratybas, dalyvavimą įvairiuose renginiuose. Daugiau

 

Sprendimas: Fresh Media