Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

 

Gegužės 19 d. Briuselyje (Belgijoje) vyko Europos Sąjungos (ES) karinio komiteto susitikimas, kurio metu Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas, drauge su kitų ES šalių kariuomenių vadais, aptarė ES karines operacijas, karinių pajėgumų vystymą bei kitas aktualijas. 

img
Riterių turnyre Kaune kalavijus surems 20 karybos puoselėtojų

Per šį savaitgalį, gegužės 23-24 d., vyksiančias „Kauno Hanza dienas" aštuntą kartą kovoje dėl Lietuvos kariuomenės vado įsteigto prizo - kalavijo - ginklus surems šešių Europos šalių riteriai. Riterių turnyras vyks prie Kauno pilies, turnyro nugalėtojas paaiškės po dviejų dienų kovos.


  

Daugiau

img
Baigėsi didžiausios šių metų nacionalinės pratybos „Žaibo kirtis 2015“

Gegužės 21 d. baigėsi didžiausios nacionalinės pratybos „Žaibo kirtis 2015". Pirmosiose tokiose pratybose buvo tikrinamos įvairios situacijos – greitas rezervo karių mobilizavimas, veiksmai hibridinio karo ar teroristinių išpuolių atvejais, taip pat surengti taktiniai mokymai.

Daugiau

img
Pagerbtas Afganistane žuvusio srž. Arūno Jarmalavičiaus atminimas

Gegužės 21 d. Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione Alytuje pagerbtas prieš septynerius metus Afganistane žuvusio Lietuvos kariuomenės seržanto Arūno Jarmalavičiaus atminimas.

Vidurdienį kario artimieji ir bendražygiai, bataliono kariai ir kiti svečiai pagerbė žuvusiojo atminimą Šv. Kazimiero bažnyčioje laikytose šv. Mišiose, vėliau susirinkusieji ant kario kapo padėjo gėlių puokštes ir uždegė atminimo žvakes.

Daugiau

img
Kovinio šaudymo pratybos su Vokietijos kontingento kariais

Gegužės 18 - 26 d. Gen. Silvestro Žukausko poligone vyksta Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų bataliono I-osios kuopos ir Vokietijos pėstininkų bataliono kontingento karių kovinio šaudymo pratybos.

Per kovinio šaudymo pratybas rengiami prieštankinių sistemų MILAN, taikliųjų šaulių kariniai specialistai. Taip pat šaudoma sunkiaisiais kulkosvaidžiais M2HB QCB, granatsvaidžiais Carl Gustaf M3, automatiniais šautuvais G-36, kulkosvaidžiais FN MAG ir mėtomos kovinės granatos. Tamsiu paros metu vykdoma prieštankinė pasala, kurioje naudojami granatsvaidžiai Carl Gustaf M 3.

Daugiau

img
NATO karinio komiteto posėdyje – dėmesys atgrasymo priemonių rytinėse Aljanso valstybėse stiprinimui

Gegužės 20-21 d. Briuselyje (Belgijoje) vyko NATO karinio komiteto susitikimas, kuriame aptarti saugumo situacijos pokyčiai ir jų įtaka Aljansui, NATO Pasirengimo veiksmų plano (angl. Readiness Action Plan, RAP) įgyvendinimas, operacijos, bendradarbiavimas su partneriais bei pasiruošimas ateinančių metų vasarą Varšuvoje vyksiančiam NATO šalių vadovų sutikimui.

Pastaruoju metu NATO saugumo aplinka pasikeitė iš esmės. Aljanso šalims didžiausi iššūkiai ir grėsmės kyla iš rytų ir pietų. Atsakydama į šią situaciją NATO turi peržiūrėti savo pajėgumus, sprendimų priėmimo procedūras, karinę vadovavimo struktūrą. Šiandieninės grėsmės reikalauja, kad NATO efektyviau vykdytų priešiškų valstybių atgrasymą, nevalstybinių veikėjų veiksmų suvaržymą, užtikrintų šalių teritorijų bei aprūpinimo linijų gynybą.

Daugiau

img
Šilalėje vyks kariuomenės ir visuomenės vienybės šventė

Gegužės 23 d. Šilalėje vyks Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės šventė. Renginį organizuoja Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotasis pėstininkų batalionas, Šilalės rajono savivaldybė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungą ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-ioji rinktinė.

Daugiau

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karinė žiniasklaida
 

„Krašto apsaugos" 8-ajame šių metų numeryje skaitykite apie trijų Baltijos šalių kariuomenių vadų susitikimą Palangoje, NATO oro policijos misijos Baltijos šalyse pamainų pasikeitimą, Lietuvos karių dalyvavimą tarptautiniuose mokymuose ir kt. Rubrikoje „Karinis rengimas" - apie bendras Greitojo reagavimo pajėgų ir VRM padalinių pratybas „Žaibo kirtis 2015", sprogmenų neutralizavimo, paramedikų, taikliųjų šaulių ir kitus kursus. „Mūsų puslapyje" - Sausumos pajėgų stiprinimo planai, „Jūrinių mazgų" įteikimo ceremonija, ministro susitikimas su kariuomenės ambasadoriais, Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimas ir kiti renginiai. „Karjeroje" - apdovanojimai ir kita informacija. Daugiau

 

Penktajame šių metų „Kario“ numeryje skaitytojams pristatome Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų formavimosi ir plėtros istorijos, prasidėjusios prieš 20 metų, pirmąją dalį. Apie pradėtas permainas Lietuvos kariuomenės Karo policijoje kalbamės su jos pareigūnais. Su kariuomenės parašiutininkų pasiekimais ir parašiutizmo naujovėmis mus supažindina Lietuvos kariuomenės mokyklos Parašiutinio rengimo centro viršininkas mjr. Audrius Miečius. Šratasvydžio nauda, lavinant patriotiškai nusiteikusių piliečių karinius įgūdžius, aptariama straipsnyje „Šratasvydis, patriotai ir vatnikai". Įspūdžiais iš kursų JAV  Oklahomos valstijoje dalinasi Oro gynybos bataliono karininkas vyr. ltn. Mantas Švedarauskas. Peiliai, naudojami švedų kariuomenėje, ir jų bendros paskirties peiliai apžvelgiami tradiciniame skyriuje „Arsenalas“. Iš užsienio spaudoje analizuojamų temų  akcentuojamas klausimas, kokią  ilgalaikę Europos karinės raidos strategiją netrukus kartu su kitomis ES institucijomis pateiks naujasis Europos gynybos agentūros vykdomasis direktorius Jorge'as Domecqas. Ievos Budzeikaitės, savaitę praleidusios Baltijos jūroje su Lietuvos kariuomenės KJP patrulinio laivo P14 „Aukštaitis" įgula, fotoreportaže pamatysite tarptautinių pratybų „Baltic Sarex" akimirkas. Lietuvos partizanų kautynių su sovietų okupantais - Kalniškės mūšio - istorija perteikiama straipsnyje „1945 m. gegužės 16 d. Kalniškės mūšis“. Daugiau

Pirmojo šių metų KARDO numerio viršelis ir įvadinė jo publikacija skirti leidinio įkūrimo 90-osioms metinėms. Sklaidant patį pirmąjį, 1925 m. sausio 15 d. išleistą numerį dabar, kai žinomi jo sumanytojų ir bendraautorių likimai, stebina identiškos skirtingų šimtmečių temos, išryškėję istorinio mąstymo skirtumai ir dėsningumai. Apie nepriklausomybės kovose žuvusį lakūną leitenantą Juozą Kumpį rašo spaudai rengiamos knygos „Propelerių kryžiai" autorius Mindaugas Sereičikas. Žvalgybinės oro operacijos, buvusių antihitlerinės koalicijos sąjungininkų pradėtos vykdyti po Antrojo pasaulinio karo, apžvelgiamos straipsnio „Karštas šaltojo karo dangus" pirmojoje dalyje. Tradiciniame skyrelyje „Praeitis - ateičiai" pateikiame švedų laikraštyje „Tidskrift i Sjovaseitdet" 1973 m. paskelbtą ir 1975 m. pirmajame KARIO  numeryje perspausdintą Jürg Meister straipsnį „Lietuvos laivynas". Daugiau

 

Naujame "Savanorio" mėnraščio nr. 4 (472) 1 psl. skaitykite Lietuvos kariuomenės vado gen. mjr. Jono Vytauto Žuko kreipimąsi į karius savanorius. 1 psl. taip pat skaitykite apie karių savanorių užduotis ir įspūdžius tarptautinėse netiesioginės paramos ugnimi vienetų pratybose „Ugninis griausmas 2015".  (nukelta į 16 psl.). Apie vadų pasikeitimą Didžiosios Kovos rinktinėje informaciją rasite 3 psl. 4-5 psl. publikuojamas išsamus tekstas apie balandžio 23 dieną vykusią pratybų „Žaibo kirtis" mobilizacinę dalį. 6 psl. Dariaus ir Girėno rinktinės karė savanorė Ieva Dzevaltauskaitė rašo apie kuopos pratybose išbandytą naują taktiką ir ginkluotę...9 psl. rašoma apie KASP žvalgų pratybas „Žvalgo spyris". 10-11psl. atnaujinama „Kovos technikos ir ginkluotės" rubrika. Didžiosios Kovos rinktinės karys savanoris Jurgis Paplaitis dalijasi  įspūdžiais iš HMMWV kurso Lietuvos kariuomenės mokykloje. Straipsnyje pateikiami visi populiaraus visureigio techniniai duomenys, vaizdžiai aprašomos mašinos galimybės įvairiomis sąlygomis.  12-14  psl. Žurnalistas ir Žemaičių rinktinės karys savanoris Mindaugas Milinis, remdamasis asmenine patirtimi, nuotaikingai aprašo Bazinį kario savanorio įgūdžių kursą, kurį pats, su bendražygiais, perėjo LDE Jonušo Radvilos mokomajame pulke. 18-19 psl. Pateikiami foto reportažai iš Klaipėdos ir Vilniaus, kur kariai savanoriai dalyvavo akcijoje „Darom". 20-21 psl. spausdinamas savanorio kūrėjo dim. kpt. Vytauto Voverio straipsnis apie tarpukario Lietuvos plk. Liudą Butkevičių, Tauro partizanų apygardos kūrėją, šios apygardos štabo politinio skyriaus viršininką. 22 psl. ats. mjr. Albertas Daugirdas rašo apie Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių, dabar kovinių šaulių, karinių įgūdžių atnaujinimo pratybas ir ateities perspektyvas. Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą  - karių kovinį rengimą, pratybas, dalyvavimą visuomeniniuose renginiuose ir sporto varžybose. Daugiau 

Sprendimas: Fresh Media