Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

 

Kovo 28 d. Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose rengiamas  jau tradiciniu tampantis ir vienintelis toks Lietuvoje bėgimas orlaivių kilimo- tūpimo taku „Runway Run 2015".  

img
Vyko tarptautinis karių metodinio rengimo seminaras

Kovo 24-27 d. Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre vyko tarptautinis karių metodinio rengimo seminaras, kuriame patirtimi rengiant instruktorius ir treniruojant karius dalijosi Danijos kariuomenės Mūšio ir paramos ugnimi centro specialistai - kapitonas Ladefoged Ole Kohl ir seržantas majoras Christensen Niels Møller. Seminare su specialistais iš Danijos patirtimi dalijosi Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų karininkai ir puskarininkiai iš Juozo Lukšos mokymo centro, Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono bei Karaliaus Mindaugo husarų bataliono.

 

Komentarai (1)  |  Daugiau

img
Baigėsi M2HB kulkosvaidžio kulkosvaidininko kursas

Kovo 27 d. Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre (JLMC) baigėsi 3 savaites trukęs M2HB kulkosvaidžio kulkosvaidininko kursas, kurio metu JLMC ekspertai ir instruktoriai kartu su jiems talkinusiais neetatiniais instruktoriais iš kitų Sausumos pajėgų padalinių, parengė kulkosvaidininkus, gebančius valdyti ir prižiūrėti M2HB kulkosvaidžius.

Komentarai (1)  |  Daugiau

img
Vaidoto batalione I mechanizuotosios pėstininkų kuopos pratybos

Kovo 23-26 d. Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų bataliono I mechanizuotosios pėstininkų kuopos kariai Gaižiūnų poligone dalyvavo lauko taktikos pratybose. Pagrindiniai mokymų tikslai - treniruoti būrius kuopos sudėtyje atlikti taktinį žygį keliu ir užimti susitelkimo rajoną.

Daugiau

img
Kariai ir artimieji minėjo 12-ąsias Karinių oro pajėgų karių žūties metines

Kovo 26 d. sukako 12 metų, kai Baltijos jūros bangos pasiglemžė Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų sraigtasparnio piloto - 32 metų majoro Alvido Brazlausko ir sraigtasparnio borto techniko - 40-ties metų amžiaus viršilos Edmanto Vizbaro gyvybes.

Daugiau

img
Karo kapelionų pratybos

Kovo 2-6 dienomis Estijoje, Alu miestelyje, Estijos savanorių pajėgų mokykloje vyko Baltijos šalių karo kapelionų pratybos CBCE-2 (angl. Chaplain Baltic Cooperation Exercise). Tai buvo antrosios tokios pratybos (pirmosios vyko pernai pavasarį Nemenčinėje, KRC), kuriose Lietuvos, Latvijos ir Estijos karo kapelionai sėmėsi patirties iš savo kolegų norvegų, suomių ir amerikiečių, dalijosi įžvalgomis tiek diskutuodami, tiek ir trumpuose pranešimuose pratybų tema „Rūpestis žuvusiais kariais ir jų šeimomis taikos ir karo metu".

Daugiau

img
Vyksta OGB Budinčio oro gynybos būrio vertinamosios lauko taktinės pratybos „Taiki Strėlė 2015“

Kovo 23‒26 d. prie Ignalinos atominės elektrinės (IAE) vyksta Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono (KOP OGB) Budinčio oro gynybos būrio vertinamosios lauko taktinės pratybos „Taiki Strėlė 2015". Šių pratybų tikslas - treniruoti ir įvertinti KOP padalinių gebėjimą vykdyti taikos meto užduotis (TMU) prie IAE.

Daugiau

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karinė žiniasklaida
 

„Krašto apsaugos" 5-asis šių metų numeris pradedamas žinia apie į Lietuvą pirmą kartą atgabentus JAV tankus „M1A2 Abrams". Toliau, rubrikoje „Tarptautinis bendradarbiavimas" - apie Lenkijos kariuomenės vado vizitą Lietuvoje, krašto apsaugos ministro susitikimus, aukšto rango svečių vizitus kariniuose daliniuose ir kt. Rubrikoje „Tarptautinės operacijos" - apie LR specialiosios misijos vadovo apsaugą Afganistane vykdžiusių karių apdovanojimą. „Kariniame rengime" - brigados „Geležinis Vilkas", Algirdo bataliono ir kitų kariuomenės dalinių pratybos, kursai Mokymo centre ir kt. „Mūsų puslapyje" kariuomenės vadas gen. mjr. J. V. Žukas dalijasi išmoktomis pamokomis, taip pat rasite informaciją apie sprogmenų neutralizavimą ir kt. Rubrikoje, skirtoje Kovo 11-osios minėjimui - visoje Lietuvoje vykę iškilmingi renginiai. „Karjeroje" - BKM priesaika, ministro ir kariuomenės vado įteikti apdovanojimai. Daugiau

Trečiajame šių metų „Kario" numeryje nagrinėjama naujoji Rusijos karinė doktrina, pagrindusi agresyvią šios valstybės politiką. Su Lietuvos kariuomenės vyriausiuoju puskarininkiu srž. mjr. D. Snarskiu kalbamės apie svarbiausius puskarininkių korpuso rūpesčius. Apie tarnybą Kabule pasakoja dabar jau namo sugrįžusios paskutinės Nacionalinio paramos elemento Lietuvos Respublikos specialiosios misijos Afganistane vadovo apsaugos grupės vadovas  kpt. R. Jankauskas. Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų snaiperių surengtame tarptautiniame seminare pabuvosite skaitydami  rašinį „Lietuvių snaiperiai dalijasi patirtimi". Mjr. Eugenijaus Lastausko straipsnyje „Spiečius - ginklas prieš stipresnįjį" analizuojamas toks kovos metodas, kai taikinys iš keleto krypčių atakuojamas vienu metu. Prieš teroristus ukrainiečių naudojami taiklieji šautuvai aptariami straipsnyje „Ukraina: taiklaus šūvio kaina". Naujausią tanko Leopard  versiją geriau pažinsite perskaitę  straipsnį „Leopard 2A7 - plėšrūno evoliucija".  Tradiciniame skyrelyje „Užsienio spaudoje" informuojame apie  praėjusių metų pabaigoje vykusias NATO jungtinių greitojo reagavimų pajėgų štabo pratybas „ARRCade Fusion 14" . Šio numerio fotoreportažas nukels jus į bendras Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos karių pratybas „Vieningas smūgis". Straipsnyje „Didžiosios Kovos apygardos vadas Mečislovas Kestenis-Serbentas" pasakojama apie partizanų vadą,  kurio veiklą ilgą laiką gaubė paslaptis. Daugiau

Pirmojo šių metų KARDO numerio viršelis ir įvadinė jo publikacija skirti leidinio įkūrimo 90-osioms metinėms. Sklaidant patį pirmąjį, 1925 m. sausio 15 d. išleistą numerį dabar, kai žinomi jo sumanytojų ir bendraautorių likimai, stebina identiškos skirtingų šimtmečių temos, išryškėję istorinio mąstymo skirtumai ir dėsningumai. Apie nepriklausomybės kovose žuvusį lakūną leitenantą Juozą Kumpį rašo spaudai rengiamos knygos „Propelerių kryžiai" autorius Mindaugas Sereičikas. Žvalgybinės oro operacijos, buvusių antihitlerinės koalicijos sąjungininkų pradėtos vykdyti po Antrojo pasaulinio karo, apžvelgiamos straipsnio „Karštas šaltojo karo dangus" pirmojoje dalyje. Tradiciniame skyrelyje „Praeitis - ateičiai" pateikiame švedų laikraštyje „Tidskrift i Sjovaseitdet" 1973 m. paskelbtą ir 1975 m. pirmajame KARIO  numeryje perspausdintą Jürg Meister straipsnį „Lietuvos laivynas". Daugiau

„Savanorio" numeryje Nr. 2 (470) 1 psl. publikuojamas straipsnis apie Valstybės Nepriklausomybės dienos renginius Klaipėdos mieste ir rajone. (tęsinys - 7 p.). Apie įstorinę 1949 metų Nepriklausomybės deklaraciją ir jai skirtą renginį Minaičiuose, skaitykite - 1, 2 p. Toliau, kpt. Alfonso Bičkaus iš Prisikėlimo rinktinės štabo straipsnis - „Jaunosios kartos pilietiškumas - mūsų šalies ateities pagrindas". Rinktinės vadovybės iniciatyva, siekiant ugdyti pilietišką jaunimą, Šiauliuose buvo pasirašyta daugiašalė bendradarbiavimo sutartis tarp karinių institucijų ir švietimo organizacijų. 4 p. Žemaičių rinktinės savanoris Mindaugas Milinis rašo kaip 301 kuopos kariai mokėsi pastato šturmo pagrindų. Šiame numeryje taip pat rasite straipsnius apie Dariaus ir Girėno bei Dainavos rinktinėse organizuotas Taikos meto užduočių vykdymo padalinio pratybas ir įgūdžių atnaujinimą žiemos sąlygomis. 7 p. neetatinis savanorio bendradarbis ats. vyr. ltn. Vidmantas Kuprevičius veda paraleles tarp Draučių žudynių tragedijos Vilnijos krašte 1998 m., karo Ukrainos Rytuose ir negyjančios Rusijos žaizdos Čečėnijos Respublikoje, Ičkerija. 9 p. eil. Igoris Kononovas rašo apie pirmuosius į pratybas Pensilvanijoje (JAV) besirengiančio Didžiosios Kovos rinktinės būrio karių mokymus. 12-14 p. rasite straipsnį apie įdomiai ir kūrybingai susiklosčiusį profesoriaus akademiko Zigmo Zinkevičiaus likimą. Apie jaunystės siekį partizanauti ir laisvės kovotojų patarimą su okupantais kariauti kitaip. Apie Vilnijos krašto studijas ir sudėtingą lietuvių kalbos padėtį istorijos ir okupacijų peripetijose. Šiame numeryje daug dėmesio skiriama koviniam KASP rengimui - įvairaus masto pratyboms Savanorių pajėgų rinktinių padaliniuose. Rasite straipsnių apie žvalgų ir kovinės savigynos pratybas, taip pat apie mokymus kaip išlikti kovos mieste sąlygomis žiemą. Laikraštyje taip pat atrasite informacijos apie KASP padalinių dalyvavimą įvairiuose visuomeniniuose ir sporto renginiuose. Daugiau

Sprendimas: Fresh Media