Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

 

Spalio 22 d. Krašto apsaugos ministerijoje pasirašyta Lietuvos kariuomenės ir Kauno „Žalgirio" krepšinio klubo bendradarbiavimo sutartis. Sutartimi bus siekiama ugdyti pilietinę visuomenę, kelti jos sąmoningumą, rūpintis vaikų ir jaunimo socializacija. Siekiant šių tikslų susitarta vykdyti bendrus švietėjiškus projektus ir dalyvauti bendruose renginiuose.

img
Artilerijos batalione baigėsi paskutinės šiais metais parengtojo rezervo karių pratybos

Vaizdo medžiaga 

Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalione Rukloje baigėsi jau paskutinės šiais metais kartotinės parengtojo rezervo karių pratybos. Daliniui priskirti 49 rezervo kariai spalio 4-24 dienomis atnaujino savo karines žinias ir įgūdžius, įgytus dar tarnaujant privalomosios pradinės tarnybos kariais. Skirtinguose Lietuvos kariuomenės padaliniuose šiais metais rengtus mokymus iš viso baigė 500 rezervo karių.

Daugiau

img
Algirdo bataliono žygis „Žygiuojantis Vilkas“

Spalio 24 d. Mechanizuotosios pėstininkų brigados ,,Geležinis Vilkas" Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono (toliau - Algirdo bataliono) kariai atliko tradicinį 25 km žygį bataliono sudėtyje. Toks žygis Algirdo batalione planuojamas kartą per metus, vykdant karių individualų ir kolektyvinį kovinį rengimą, žygiuojant su atakos ekipuote. Be to, šitaip siekiama puoselėti esmines pėstininkų tradicijas, ugdyti Algirdo bataliono karių vienybę, ištvermę ir valią. Šiais metais žygis surengtas Jonavos rajono apylinkėse. Jame dalyvavo visi Algirdo bataliono kariai ir atvykusieji partneriai – JAV kariuomenės kariai.  Šįkart žygis buvo skirtas Algirdo bataliono kovinės vėliavos 21-osioms įteikimo metinėms
paminėti.

Daugiau

img
Pasiruošimas pratyboms „Geležinis kardas 2014“

Spalio 21-23 d. Karaliaus Mindaugo husarų batalione vyko padalinių integravimo pratybos. Batalionas treniravosi atlikti taktinį žygį Panevėžio rajone, užimti susitelkimo rajoną, koordinavo gynybines užduotis, padalinai vykdė stabilizavimo operaciją.Tai buvo paskutinės pasirengimo pratybos prieš prasidedant tarptautinėms pratyboms „Geležinis Kardas 2014", kuriose dalyvauja ir Karaliaus Mindaugo husarų batalionas.

Daugiau

img
Rukloje Lietuvos ir JAV kariai treniruojasi su sunkiąja karine technika

Gaižiūnų poligone Rukloje Lietuvos ir JAV kariai dalyvauja bendruose mokymuose. Spalio  23 d. šeši Lietuvos ir JAV karių būriai, apie 100 karių, su JAV pėstininkų kovos mašinomis „Bradley", šarvuotais transporteriais „Stryker" ir Lietuvos kariuomenės šarvuočiais M113 treniravosi reaguoti į pasalas, naikino bunkerius, pėstininkai taip pat vykdė kovines užduotis pastatuose.

Daugiau

img
Krašto apsaugos savanorių pajėgos aktyvina bendradarbiavimą su Lietuvos darbdaviais

Spalio 25 d. Lietuvos kariuomenės Gaižiūnų poligone Rukloje Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) organizuoja karių savanorių darbdaviams skirtą renginį. Tokio pobūdžio renginį visos šalies mastu pajėgos organizuoja pirmą kartą, į jį kviečiami dalyvauti esami ir potencialūs darbdaviai iš visos Lietuvos.

Daugiau

img
Ukrainos kariai dalyvauja tarptautiniuose instruktorių kursuose Kaune

Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje Kaune nuo spalio 20 d. vyksta penkių savaičių trukmės tarptautinis instruktoriaus kursas, skirtas tik Ukrainos kariams. Atsižvelgus į Ukrainos saugumo situaciją ir poreikius, šiuose kursuose 20 ukrainiečių kareivių ir puskarininkių susipažins su karinio rengimo pagrindais. Juose kariai mokysis organizuoti ginkluotės ir šaudybos, parengiamąsias mūšio pratybas, mūšio pratybas ir fizinio rengimo pratybas. Rugsėjį tokius pačius kursus baigė dešimt Ukrainos atstovų.

Daugiau

 
 
 
 
 
 
 
Kiekvieną sekmadienį 12.00 val. S. Daukanto aikštėje prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros vyksta vėliavų pakeitimo ceremonija. Kviečiame visus atvykti ir pamatyti šią ceremoniją!
Vėliavos pakeitimo ceremonija
 
 
 
 
 
Karinė žiniasklaida
 

Informacinio leidinio „Krašto apsauga" 15-ąjame šių metų numeryje skaitykite apie JAV pėstininkus į Lietuvą atvykusius su sunkiąją karine technika, NATO sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiojo vado pavaduotojo vizitą Lietuvoje, tarptautines pratybas Lenkijoje, NATO karinių oro pajėgų treniruotę, tarptautinius kursus ir kitus bendradarbiavimo  įvykius. „Tarptautinėse operacijose" - apie tolimesnį Lietuvos karių dalyvavimą Afganistane, karių grįžusių iš misijos sutiktuves ir kt. Rubrikoje „Kovinis rengimas" - apie karių pratybas Inžinerijos batalione, Alytuje, Klaipėdoje, Šilalėje, rezervo karių mokymus ir kt. „Mūsų puslapyje" - apie Oršos mūšio pergalės 500 metų jubiliejų, kariūnų priesaiką, kariuomenės vado vizitus daliniuose, „Snaiperio dieną" ir kitus renginius. „Karjeroje" - kariuomenės vyriausiojo puskarininkio pasikeitimas, paskyrimai, perkėlimai, apdovanojimai ir kita informacija. Daugiau

 

Dešimtajame  šių metų „Kario" numeryje skaitytojus supažindiname su  rugsėjo 19-21 dienomis Vilniuje vykusiu  aukščiausios karinės NATO institucijos - Karinio komiteto, kurį sudaro kariuomenių vadai, - susitikimu. Pokalbyje su krašto apsaugos ministru apžvelgiamos pastarojo meto tendencijos, susijusios su naujomis grėsmėmis, kilusiomis Rytų Europoje. Tęsiame pasakojimų ciklą apie JAV kariuomenėje tarnavusius tautiečius, šįkart rašome apie pulkininką Algimantą Garsį, kurio vyresnės kartos karininkams, matyt, pristatyti nereikia - 1997 - 2000 m. jis dirbo  Lietuvoje Krašto apsaugos ministerijos generaliniu inspektoriumi. Įspūdžiais apie studijas Čekijoje, Brno gynybos universitete dalinasi Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (LKA) IV kurso kariūnas Justas Pliavgo. Su prievartine tarnyba sovietinėje kariuomenėje ir po ketvirčio amžiaus dėl to kylančias problemas apžvelgia Darius Sutkus. Arsenalo skyrelyje pristatomi ne vien pistoletus gaminančios kompanijos „Glock" peiliai. Į užsienio spaudos apžvalgą šį kartą įtraukėme Ukrainos karo pramonės sąsajas su Rusijos ginkluotės gamyklomis ir dėl to ukrainiečių patiriamus nuostolius.  Fotoreportaže žurnalo skaitytojai pamatys  rugsėjo 26-28 d. Šilalės mieste ir jos apylinkėse vykusių taktinių karinių ir ekstremalių situacijų valdymo pratybų akimirkas. Prieš 70 metų - 1944 m. spalio 7 d. - savo Tėvynės likimui neabejingi ir į Tėvynės apsaugos rinktinę susibūrę Lietuvos vyrai ties Seda stojo į atviras fronto kautynes su Raudonąja armija.  Apie tai  skaitykite skyrelyje „Valia priešintis". Daugiau

 

Trečiąjį  šių metų „Kardo" numerį  pradeda publikacija, skirta 500-osioms Oršos mūšio metinėms paminėti - pateikiamos jį nagrinėjančių Alberto Vijūko-Kojelavičiaus ir  Simono Daukanto knygų ištraukos, taip pat  sutrumpintas V. Daugirdaitės-Sruogienės straipsnis „Kunigaikštis Konstantinas Ostrogiškis ir Oršos mūšis 1514 metais", išspausdintas JAV leistame 1955 m. „Kario" 10 nr. Prieš 220 metų Lietuvoje ir Lenkijoje vykęs sukilimas buvo paskutinis Abiejų Tautų Respublikos bandymas išsivaduoti nuo aplinkinių valstybių įtakos ir įtvirtinti savo nepriklausomybę. Vienas ryškiausių 1794 m. sukilimo epizodų Lietuvoje - Vilniaus gynyba. Apie ją skaitykite Edvardo Brusoko straipsnyje. Rašinyje „Kaistanti Arktis" nagrinėjama grėsmė, kylanti dėl į gamtinius išteklius, esančius Arkties vandenyne, pretenduojančių valstybių  nesutarimų. Skyriuje „Praeitis ateičiai" prisimenamas senas ukrainiečių generolo palinkėjimas išeivijos lietuvių kariams veteranams: „Nepakartokime pragaištingos klaidos vėl kovoti kas sau..." Daugiau

Naujame „Savanorio" numeryje Nr. 9 (465) 1 psl. pradedamas išsamus straipsnis apie šių metų įvykius Ukrainoje, apie dabartinę padėtį šioje didžiausioje Europos valstybėje, prieš kurią yra kovojamas informacinis bei teroristinis karas, (tęsinys 19-20 psl.). Apie sovietinės okupacinės armijos išvedimą ir jos dalinių blokavimą prieš du dešimtmečius skaitykite straipsnyje „Prieš 21-erius metus išvesta sovietų okupacinė armija" ( 2-21 psl.)

3 psl. skaitykite apie tarptautines pratybas „Anakonda - 2014", vykusias Lenkijoje, kurių metu buvo tobulinami sąjungininkų veiksmai, vykdant bendras gynybines operacijas. KASP štabas šiose pratybose vykdė brigados štabo funkcijas. (3 psl.). Šiame numeryje daug dėmesio skiriama koviniam KASP rengimui - įvairaus masto pratyboms visose pajėgų rinktinėse. Apie padalinių vertinamąsias, SOP būrio karių savanorių, taip pat žvalgų pratybas skaitykite 4-18 psl. Išsamiai aprašytos ir gausiai iliustruotos Šilalės mieste ir jos apylinkėse vykusios taktinės karines ir ekstremalių situacijų valdymo ginkluoto konflikto metu pratybos „Piktas lokys", kuriose dalyvavo apie 500 karių. (11-14 psl.). 22 psl. publikuojami dalykiški ir praktiški Ukrainos karių patarimai iš mūšio lauko, kaip reikėtų elgtis šiandieniniame kare, situacijose, apie kurias ne viskas parašyta karybos vadovėliuose. Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą taip pat karių laisvalaikį, dalyvavimą įvairiuose renginiuose. Daugiau

 

Sprendimas: Fresh Media