Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

 

 

Fotogalerija

Vaizdo medžiaga

Balandžio 14-18 d. Pabradės poligone vyksta kovinio šaudymo iš artilerijos pabūklų pratybos „Griausmingas Vilkas“. Jose kartu treniruojasi apie 150 Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų artileristų ir pėstininkų, taip pat ugnies koreguotojų grupės.

img
Rukloje pasodintas Lietuvos kariuomenės generolų ąžuolų parkas
Balandžio 18 d. Lietuvos kariuomenės generolai Rukloje, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" teritorijoje pasodino ąžuolyną, skirtą tarpukario bei  rezistencijos laikotarpių, dabarties bei ateities generolams. Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius, Lietuvos kariuomenėje tarnaujantys, bei  atsargos ir dimisijos generolai  pasodino pirmuosius 46 ąžuolus šiame parke. Viso tarpukario, rezistencijos laikotarpiais, bei atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990-aisisais, Lietuvos kariuomenėje tarnavo 68 generolai, kuriems šiame parke bus pasodinti ąžuolai.

Daugiau

img
Ulonų batalione karines žinias atnaujino 100 rezervo karių

Balandžio 15-17 d. Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione (Alytus) vykusiomis parengtojo rezervo karių lauko taktinėmis pratybomis baigėsi tris savaites trukęs intensyvaus karybos žinių atnaujinimo kursas. Jo metu 100 rezervo kuopos karių mokymuose atnaujino privalomosios pradinės karo tarnybos metu įgytas žinais ir įgūdžius.

Daugiau

img
Lietuvos karinio orlaivio įgula sklandžiai įsiliejo į operaciją Centrinės Afrikos Respublikoje

Nuo balandžio 2 d. dešimt Lietuvos karinių oro pajėgų karių su transporto lėktuvu C-27J „Spartan“ dalyvauja misijoje Centrinės Afrikos Respublikoje ir teikia paramą Prancūzijos operacijai „Sangaris". Ja siekiama stabilizuoti padėtį šioje šalyje, užkirsti kelią smurtui ir civilių aukoms, sudaryti sąlygas humanitarinei pagalbai šalyje teikti.

 

Daugiau

img
Rezevo gydytojai įveikė BATLS kurso išbandymus

Balandžio 14-18 dienomis Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje Karo medicinos mokymo centre pirmą kartą vyko  Sužeistųjų mūšyje aukštesniojo lygio gyvybės palaikymo (angl. BATLS - Battlefield Advanced Trauma Life Support) kursai parengtojo karo gydytojų rezervo kariams. 10 karo gydytojų rezervistų ir 3 aktyvaus rezervo kariai, tarnaujantys Krašto apsaugos savanorių pajėgose, sėkmingai išlaikė egzaminus ir gavo baigimo pažymėjimus.

Daugiau

img
Jaunieji šauliai semiasi žinių iš profesionalų ir rengiasi krašto gynybai

Balandžio 14-18 d. įvairiuose Lietuvos kariuomenės padaliniuose jaunieji šauliai dalyvavo jaunųjų šaulių stovyklose. Per visą savaitę savo karybos įgūdžius visoje Lietuvoje gilino apie 500 jaunuolių.

 

Daugiau

img
Baigėsi vertinamosios pratybos „Gintarinė valia 2014“

Balandžio 18 d. Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre Nemenčinėje, iškilmingos rikiuotės metu buvo nuleista pratybų „Gintarinė valia 2014“ vėliava. Penkias dienas trukusios vertinamosios štabų pratybos paskelbtos pasibaigusiomis.

Komentarai (1)  |  Daugiau

 
 
 
 
 
 
 
Kiekvieną sekmadienį 12.00 val. S. Daukanto aikštėje prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros vyksta vėliavų pakeitimo ceremonija. Kviečiame visus atvykti ir pamatyti šią ceremoniją!
Vėliavos pakeitimo ceremonija
 
 
 
 
 
Karinė žiniasklaida

 

Informacinio leidinio „Krašto apsauga" 6-ąjame šių metų numeryje skaitykite apie Baltijos šalių oro erdvėje vykusią NATO karinių oro pajėgų treniruotę, Lietuvos narystės NATO dešimtmečiui skirtą tarptautinę konferenciją, Danijoje vykusias pratybas „Geltonasis riteris 2014" bei kitus tarptautinio bendradarbiavimo įvykius. Rubrikoje „Tarptautinės operacijos" - apie karių palydėtuves į misiją Afrikoje, NPE-10 sutiktuves ir kt. „Koviniame rengime" skaitykite apie jūroje vykusias kovinio šaudymo pratybas iš raketinio komplekso „Stinger", kariuomenės vyriausiųjų puskarininkių seminarą, pratybas Algirdo batalione, kursus Mokymo centre ir kitus renginius. „Mūsų puslapyje" - apie humoristinių piešinių konkursą, narystės NATO dešimtmečiui skirtą knygą, Sausumos pajėgų bendradarbiavimą su kariuomenės kūrėjais savanoriais, vizitus, minėjimus ir kitus įvykius. Leidinio pabaigoje - apdovanojimai ir karių perkėlimai. Daugiau

 

 

Skaitydami ketvirtą  šių metų „Kario" numerį sužinosite, kaip sekėsi Oro gynybos bataliono kariams per kovinio šaudymo pratybas ginti laivą N42 „Jotvingis", pasitelkus raketinį oro gynybos kompleksą „Stinger".  Baigdami pokalbių ciklą su Lietuvos generaliteto atstovais, šįkart skaitytojus kviečiame į svečius pas buvusį Lietuvos kariuomenės vadą atsargos gen. ltn. Valdą Tutkų, vadovavusį Lietuvos kariuomenei 2004-2009 metais. Vieną po kito žurnale pristatant pasižymėjusius lietuvių kilmės karius Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenėje, su vienu iš jų - majoru Romanu Algimantu Sedlicku - supažindiname  ne iš rašytinių prisiminimų, o „gyvai". Tęsdami pradėtą istorinių pavadinimų grąžinimo trims Sausumos pajėgų (SP) batalionams temą, šįkart apžvelgsime Lietuvos husarų istoriją. Daug ką turėtų sudominti ir linksmas pasakojimas apie vieną anksčiausiai atkurtų Lietuvos kariuomenės padalinių - Garbės sargybos kuopą. Iš užsienio spaudoje analizuojamų temų atkreipiame jūsų dėmesį į Krymo krizės įtaką Ukrainos gynybos pramonei. Apie ukrainiečių gaminamus tankus ir galimą jų ginkluotės raidą rašo Darius Sutkus. Šio numerio fotoreportaže  -  Sausumos pajėgų ir Specialiųjų operacijų pajėgų (SOP) karių automatinio granatsvaidžio Heckler&Koch Grenade Machine Gun (HK GMG) operatoriaus kurso, vykusio SP Juozo Lukšos mokymo centre ir Gaižiūnių bei Kazlų Rūdos poligonuose, akimirkos. Kaip perspektyvi karo meno atmaina skaitytojams pristatoma  tinklocentrinė karyba. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono Žvalgybos būrio vadas ltn. Andrius Gasperavičius dalinasi įspūdžiais, patirtais Kalnų treniruočių mokykloje Gruzijoje. Balandį minime vieno iš Tauro partizanų apygardos įkūrėjo kunigo Antano Yliaus 105-ąsias gimimo metines. Remdamiesi archyvuose išlikusiais dokumentais ir paties A. Yliaus-Vilko rašytu dienoraščiu, laiškais, prisimename jo gyvenimą ir kovą. Daugiau

 

 

Įvairių leidybos pertvarkų patyręs „Kardas" vėl sugrįžta pas Jus jau ne kaip „Kario" priedas, o kaip kartą per tris mėnesius išeinantis karinės publicistikos, karo istorijos ir mokslo žurnalas. Pagrindinė pirmo numerio tema skirta 105-osioms Lietuvos partizanų vado generolo Jono Žemaičio-Vytauto gimimo metinėms. NATO Oro policijos misijos Baltijos šalyse pradžia ir visas glaudaus bendradarbiavimo su 14 šalių misijoje dalyvavusiais aviatoriais dešimtmetis aptariamas straipsnyje „Po sąjungininkų sparnais". Branduolinio karo grėsmės ir šio masinio naikinimo ginklo panaudojimo hipotetinės strategijos  apžvelgiamos straipsnyje „Branduolinė šachmatų partija: nuo Hirosimos iki „perestroikos".  Apie Estijoje Peterio Laur įsteigtą privatų karinį poligoną ir tenykštį Karūnos klubą (est. - Kroonu Klubi) rašo Dalius Žygelis. Atnaujintą žurnalo skyrelį  „Praeitis - ateičiai" pradedame skaitytojams primindami prieš 40 metų publikuotą ir vis dar aktualų profesoriaus Edgaro Andersono straipsnį „Pabaltijo sąjunga - realybė ar fantomas". Daugiau 

 

Naujame „Savanorio" numeryje Nr. 3 (459) skaitykite straipsnį apie Didžiosios Kovos rinktinės 23-iąsias įkūrimo metines. (pradžia - 1 psl.) Straipsnio tęsinyje 4-5 psl. skaitykite interviu su naujai paskirtu Didžiosios Kovos rinktinės vyr. puskarininkiu vrš. Jonu Sipavičiumi ir rinktinės kariais savanoriais. Šiame numeryje taip pat rasite įdomų interviu su Skyriaus vado kurso dalyviais. Kursai sėkmingai prigijo Sausumos pajėgų mokykloje, Rukloje. (pradžia 1, tęsinys 2,3-15 psl.). 6 - 7 psl. skaitykite vyr. srž. Romo Eidukevičiaus straipsnį „Protėvių ir partizanų kovų keliais" apie naują pėsčiųjų žygį Suvalkijos regione. 9 - 12 psl. Skiriami Žemaičių rinktinei. Apie kovinio rengimo pratybas, sporto bei verbavimo renginius kovo mėnesį vykusius rinktinėje puslapius parengė Vilma Kojelienė. Apie Dainavos rinktinės žvalgų būrio ir TMU OP SPE-3 kuopos pratybas skaitykite 13 psl. 14-15 psl. rasite „Savanorio" redaktoriaus ats. kpt. Vytauto Voverio pasakojimą apie 1941-ųjų metų tremtinį Antaną Arlauską. Sibire užsigrūdinęs ilgaamžis buvęs politinis kalinys, kovotojas už Lietuvos laisvę, išliko kalėjimuose, lageriuose ir tremtyje, kur susidūrė ir kartu kentėjo su istorinėmis asmenybėmis - Lietuvos kariuomenės karininkais, politiniais veikėjais, partizanais, kitais dorais lietuviais, neįtikusiais Stalino režimui. 16 psl.  „Kalbos kertelėje" skaitykite apie kalbininką Petrą Skardžių ir jo pateiktas lietuvių kalbos taisykles tikrinių svetimybių rašybai. Skyrelį tvarko ats. vyr. ltn. dr. Vidmantas Kuprevičius.  17-20 psl. Lietuvos narystės NATO aljanse dešimtmečio proga „Savanoryje" pradedamas publikuoti Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro eksperto vrš. Lino Anskaičio parengtas straipsnis - „65-asis NATO gimtadienis". 22 psl. skiriamas sportui ir puikiems savanorių startams Štangos spaudimo bei salės futbolo varžybose.  21-24 psl. Spausdinamas „Savanorio" korespondento eil. V. Džiavečkos straipsnis apie karius savanorius baziniame kurse, Mokomajame pulke. Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą  - karių kovinį rengimą, pratybas, dalyvavimą įvairiuose renginiuose. Daugiau

 

Sprendimas: Fresh Media