Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

 

Gruodžio 15 d. į Lietuvos kariuomenės Transporto priemonių ir įrengimų depą  Kaune atgabentos dvi mokomosios pėstininkų kovos mašinos (PKM) „Vilkas“.  Gruodžio 18 d. Lietuvos kariuomenės Transporto priemonių ir įrengimų depe Kaune  rengiamas jų pristatymas žiniasklaidai.  Jame dalyvaus ir krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

img
Lietuvos kariuomenės atstovai Ukrainoje dalijosi patirtimi stiprinant atsparumą informacinėms grėsmėms

Gruodžio 12-14 d. Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos specialistai Kijeve dalyvavo NATO mokymuose Ukrainos saugumo ir gynybos sektoriaus atstovams.

Lietuvos kariuomenės ekspertai pristatė bendruosius NATO komunikacijos principus, NATO ir Lietuvos kariuomenės karinės komunikacijos patirtį operacijose. Taip pat supažindino su informacinių grėsmių atpažinimo ir vertinimo metodikomis.

Daugiau

img
Karo laivų ugniagesių komandos atnaujino kovos su gaisru įgūdžius

Gruodžio 5–15 dienomis Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilėje vyko Kovos už laivo gyvybingumą mokymai ugniagesių komandoms, kuriuos organizavo Mokymo centro Kovos už laivo gyvybingumą skyrius. Žinias atnaujino visų karo laivų, išskyrus katerių, jūrininkai.

Daugiau

img
Vytenio bataliono NPPKT kariams vyko susitikimas su institucijų atstovais

Gruodžio 15 d. Vytenio bendrosios paramos nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (NPPKT) kariams buvo organizuotas susitikimas su civilių ir sukarintų institucijų atstovais. Pristatymų ciklą atdarė seimo narys  Audronius Ažubalis, kurio pristatymo metu buvo papasakota apie Lietuvos užsienio ir vidaus politiką bei aptarti šių dienų aktualūs klausimai.

Daugiau

img
KJP Mokymo centre lankėsi Latvijos KJP mokymo centro delegacija

Gruodžio 12 d. Karinių jūrų pajėgų (KJP) Mokymo centre bendradarbiavimo vizitu lankėsi Latvijos Karinių jūrų pajėgų Mokymo centro delegacija. Svečius Karinių jūrų pajėgų štabe priėmė KJP mokymo centro viršininkas kmd.ltn. Žilvinas Svetlauskas, jiems buvo pristatyta Karinių jūrų pajėgų ir Mokymo centro veikla bei aktualijos, buvo diskutuota bendradarbiavimo klausimais.

Daugiau

img
Karinių jūrų pajėgų ALAG kariai susitiko su japonų karinės bazės vadu

Gruodžio 9 d. Karinių jūrų pajėgų kariai, vykdantys autonominės laivo apsaugos grupės (ALAG) pareigas, lankėsi japonų karinėje bazėje. Misijoje ATALANTA dalyvaujantys kariai turėjo unikalią galimybę pabendrauti su Japonijos karinės bazės vadu plk. Yoshiaki Himeda

Daugiau

img
Kasmetiniame kariuomenės vado susitikime su pajėgų ir karinių vienetų vadais apžvelgta kariuomenės veikla ir krašto apsaugos aktualijos

Gruodžio 14 d. Lietuvos kariuomenės Jungtiniame štabe Vilniuje vyko kasmetinis Lietuvos kariuomenės vado generolo leitenanto Jono Vytauto Žuko susitikimas su kariuomenės pajėgų, valdybų, štabų ir karinių vienetų vadais, kuriame aptarta šių ir ateinančių metų kariuomenės veikla, krašto apsaugos sistemos aktualijos bei planuojami pokyčiai.

Daugiau

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Karinė žiniasklaida

18-ajame 2017 m. informacinio leidinio „Krašto apsauga" numeryje rašoma apie ministro R. Karoblio dalyvavimą NATO gynybos ministrų susitikime Briuselyje,  Šiaurės ir Baltijos šalių, taip pat Šiaurės grupės šalių gynybos ministrų susitikime Helsinkyje, Liuksemburgo Didžiojo Hercogo Henri'io vizitą į Lietuvą, Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. J. V. Žuko dalyvavimą ES karinio komiteto konferencijoje ir kitas tarptautinio bendradarbiavimo naujienas. „Kariniame rengime" apžvelgiamos tarptautinės karinės pratybos „Geležinis vilkas II", rezervo karių rengimas. Rubrikoje „Mūsų puslapis" pristatoma konferencija „Lietuvos saugumas ir gynybos politika", rašoma apie laisvės gynėjų atminimui skirtus renginius, Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos organizuotą bėgimą „In Memoriam" , II atvirąjį grumtynių turnyrą, Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų III kurso klausytojų išvyką į LDK Kęstučio MPB ir kitas KAS aktualijas. Įdomių pastebėjimų su ,,Krašto apsauga". Daugiau

 

Dvyliktąjį 2017 metų „Kario" numerį pradedame Lietuvos kariuomenės vado generolo leitenanto Jono Vytauto Žuko sveikinimu kariams šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Skaitydami  straipsnį „Didysis „Žemaitijos" mūšis Bavarijoje", sužinosite, ką Motorizuotosios pėstininkų brigados  „Žemaitija" kariai veikė mėnesio trukmės „Allied Spirit VII" mokymuose NATO treniruočių centre Hohenfelse, Vokietijoje. Su Sausumos pajėgų vadu brigados generolu Valdemaru Rupšiu kalbamės apie 2018 m. Lietuvos kariuomenės laukiančius iššūkius. Tęsdami Laisvės karžygių pasakojimus, šį kartą supažindiname su II pasauliniame kare dalyvavusiu karo aviacijos žvalgu kulkosvaidininku - lietuvių kilmės Jungtinės Karalystės piliečiu Leo Kalinausku. Apie mokymo operacijas Ukrainoje pasakoja du šį rudenį iš ten sugrįžę karo policininkai - mjr. Ramūnas Jankauskas ir srž. mjr. Arūnas Daublys. Kijevo universiteto Karinio instituto Žurnalistikos katedros docento Aleksandro Kurbano įžvalgos apie Rusijos informacinės agresijos prieš Ukrainą vystymosi tendencijas perteiktos Dariaus Sutkaus straipsnyje. Numerio fotoreportaže  - srž. sp. Ievos Budzeikaitės nuotraukos iš Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre šiemet vykusio žvalgybos padalinių karių rudeninio patrulio kurso. Apie antrąjį partizanų žygį į Vakarus, kuriam 2017 m. gruodį sukanka 70 metų, remdamiesi partizanų ir MGB dokumentais bei Juozo Lukšos prisiminimais, rašo Darius Juodis ir Dalius Žygelis. Daugiau

 

 

Ketvirtame šių metų KARDO numeryje spausdiname Luko Pilkausko straipsnio apie kompleksiškumo teorijos taikymą šiuolaikiniuose konfliktuose I dalį. Dr. Gediminas Molis skaitytojus kviečia nusikelti į netolimą ateitį - apžvelgti tikėtinas būsimos karybos jūroje tendencijas ir ateities jūros dronų galimybes.  Minėdami Lietuvos kariuomenės atkūrimo 99-ąsias metines, tradiciniame skyrelyje „Praeitis - ateičiai" pateikiame vieną pirmųjų literatūrinių KARIŠKIŲ ŽODŽIO publikacijų - J. Buivydžio kūrinį „Kovos Krikštas", paskelbtą  1919 m. 2-4 numeriuose. Daugiau

 

Apie galingą mažo padalinio kovinę dvasią - 802 kuopos skyrių, tapusį Geriausio Sausumos pajėgų pėstininko skyriaus varžybų nugalėtoju, skaitykite 2-6 psl. Kaip Prisikėlimo rinktinės kariai rengėsi Jungtinių Tautų vadovaujamai operacijai „Minusma", sužinosite 7 psl. Atsakymą, kokie žmonės ir įvykiai nulėmė tautos likimą 1991 m. rugpjūčio pučo metu, rasite straipsnyje 8-11 psl. Kaip pratybose „Tvirtas skydas" kariai savanoriai išgelbėjo žmogaus gyvybę, skaitykite 13-14 psl. Išėjo dim. gen. ltn. Arvydo Pociaus knyga „Kaip mes atkūrėme Lietuvos kariuomenę". Savanorio kūrėjo, buvusio Lietuvos kariuomenės vado atsiminimų knyga pristatoma 15 psl. 16-19 psl. atskleidžiamos pratybose „Geležinis Vilkas" vykdytos „Suvalkų koridoriaus" operacijos detalės, jų svarba ir KASP vaidmuo. Toliau tęsiamas ir plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas su Estijos Savanorių pajėgomis „Kaitseliit".  Dainavos rinktinės karių savanorių įspūdžiai iš pratybų Estijoje aprašyti 20-24 psl. Kuopininkas KASP padalinyje - vienas iš trijų svarbiausių žmonių. Plačiau apie KASP kuopininkus, jų patirtį, darbo metodus ir lūkesčius - 28-41 psl. Kiekvienam kariui aktualią informaciją, kaip papildyta ir patobulinta kario ekipuotė palengvina tarnybą, rasite 51-53 psl. Daugiau 

 

Sprendimas: Fresh Media