Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

 

Gruodžio 16-17 d. Kopenhagoje vyko oficialus Lietuvos kariuomenės vado generolo majoro Jono Vytauto Žuko ir Danijos Karalystės kariuomenės vado generolo Peterio Bartramo (Peter Bartram) susitikimas, kurio metu buvo aptarta regioninio saugumo situacija, dvišalis bei daugiašalis karinis bendradarbiavimas, dalyvavimo tarptautinėse operacijose ir kiti klausimai, apsikeista nuomonėmis dėl NATO viršūnių susitikime Velse priimtų sprendimų įgyvendinimo.

img
Lietuvos kariuomenės vyriausiasis puskarininkis lankėsi Oro gynybos batalione

Gruodžio 18 d. Lietuvos kariuomenės vyriausiasis puskarininkis seržantas majoras Dainius Snarskis lankėsi Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalione (OGB). Vizito metu, vyriausiajam puskarininkiui buvo pristatytas Oro gynybos batalionas, tikslai, uždaviniai ir bataliono ginkluotė: raketinis oro gynybos kompleksas RBS 70 ir apžvalgos radarai Girafe MK IV.

Daugiau

img
Kęstučio bataliono kariai metus palydi Padėkos diena

„Trumpam sustokime ir padėkokime Viešpačiu dievui už besibaigiančius metus, už suteiktą malonę gyventi, mylėti ir būti mylimiems, visur ir visada dalintis gerumu, būti pakantiems ir gerbti savo artimą“, - tokiais žodžiais kapelionas Remigijus Monstvilas pradėjo Padėkos dienos Šventųjų Mišių auką, kuri Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotajame pėstininkų batalione vyko gruodžio 18 dieną. Jau tapo gražia Kęstučio bataliono tradicija palydint besibaigiančius metus batalione organizuoti Padėkos dieną. Ne išimtis ir šie metai. Šiais metais be Kęstučio bataliono globojamos Viešvilės vaikų globos namų „Draugystės“ šeimynos, kartu su kariais Padėkos dienoje dalyvavo Šakių vaikų globos namų auklėtiniai.

Daugiau

img
Ulonų bataliono kariai treniravosi Alytaus mieste

Gruodžio 16-18 d. Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono padaliniai vykdė planines kovinio rengimo pratybas Alytaus mieste. Pratybos buvo ypatingos tuo, kad bataliono motorizuotosios pėstininkų kuopos kariai treniravosi apgyvendintoje vietovėje - atliko taktinį žygį naudojant vikšrinius šarvuotus transporterius M113.

Daugiau

img
Logistikos valdyboje pareigas pradėjo eiti naujas vyriausiasis puskarininkis

Gruodžio 15 d. Lietuvos kariuomenės Logistikos valdyboje vyko vyriausiojo puskarininkio pasikeitimo ceremonija. Vietoje tarnybą Logistikos valdyboje baigusio vyriausiojo puskarininkio seržanto majoro Virginijaus Molio eiti pareigas paskirtas viršila Dainius Mockus.

Daugiau

img
Lietuvos kariuomenės budintys vienetai grįžo prie įprastinio budrumo lygio

Lietuvos kariuomenės budinčiuose vienetuose - Greitojo reagavimo pajėgose ir kai kuriuose Taikos meto užduočių operacinių pajėgų vienetuose - atšauktas aukštesnis parengties lygis, kuriuo kariai budėjo nuo gruodžio 7 d. Tokį sprendimą gruodžio 12 d. priėmė Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas, įvertinęs esamą saugumo situaciją.

Daugiau

img
Baigėsi pirmosios Lietuvos kariuomenės greitojo reagavimo pajėgų kovinės grupės pratybos

Gruodžio 11 d. baigėsi dvi paras trukusios intensyvios Lietuvos kariuomenės greitojo reagavimo pajėgų I-ojo bataliono grupės pratybos „Aršus vilkas 2014-1". Šių pratybų pagrindinis tikslas buvo per nustatytą laiką į Brigados generolo Kazio Veverskio poligoną (Kazlų Rūda) sutelkti visus naujai suformuotai kovinei grupei priskirtus karinius vienetus ir vykdyti kitas mokomąsias užduotis.

Daugiau

 
 
 
 
 
 
 
Kiekvieną sekmadienį 12.00 val. S. Daukanto aikštėje prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros vyksta vėliavų pakeitimo ceremonija. Kviečiame visus atvykti ir pamatyti šią ceremoniją!
Vėliavos pakeitimo ceremonija
 
 
 
 
 
Karinė žiniasklaida
 

 

19-ajame šių metų „Krašto apsaugos" numeryje skaitykite apie Lietuvos kariuomenės vado vizitą Afganistane, Baltijos šalių ir Lenkijos gynybos ministrų susitikimą, Krašto apsaugos ministerijos vadovybės susitikimus su užsienio šalių atstovais, trijų Baltijos šalių sausumos pajėgų vadų susitikimą, Oro pajėgų štabo karininkų kursus, bendras Danijos ir Lietuvos žvalgų pratybas ir kitus tarptautinio karinio bendradarbiavimo įvykius. Rubrikoje „Karinis rengimas" - apie pirmąsias Greitojo reagavimo pajėgų kovinės grupės pratybas, kvalifikacijos kėlimo kursus Mokymo centre, išgyvenimo pratybas Husarų batalione, valstybės ginkluotos gynybos pratybas „Gintarinė drąsa" ir kt. „Mūsų puslapyje" - apie Lietuvos kariuomenės amunicijos rezervų atkūrimą, Lietuvos kariuomenės, Nacionalinio kraujo centro ir Nacionalinės donorų asociacijos bendradarbiavimą, Husarų bataliono kovinės vėliavos ženklinimą, „Lietuvos metinės strateginės apžvalgos" pristatymą, kariuomenės rezervo papildymą, karių susitikimą su lenktynininku Benediktu Vanagu, Šv. Barboros dienos minėjimą ir kitus renginius. „Karjeroje" - naujojo Kęstučio bataliono vado paskyrimas. Daugiau

 

Dvyliktąjį  šių metų „Kario" numerį pradeda  įžanginis Lietuvos kariuomenės vado gen. mjr. Jono Vytauto Žuko kreipimasis į karius ir visus KARIO skaitytojus - sveikinimas su Šv. Kalėdomis ir Naujais metais. NATO vadovaujamą Tarptautinių saugumo paramos pajėgų operaciją Afganistane, prasidėjusią 2001 m. gruodį, apžvelgia Jurgis Stanaitis ir Viktorija Žemaitytė. Bandymus perrašyti 1944-1965 m. karo po karo istoriją aiškinamės su Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos pirmininku Gintaru Šidlausku. Prisimindami Jungtinėse Amerikos Valstijose šlovę pelniusius tautiečius, šį kartą skaitytojus artimiau supažindiname su  JAV atsargos pulkininku leitenantu Kęstučiu (Kasey) J. Eidukoniu.  Į klausimus, kiek reali Rusijos karinė grėsmė ir koks yra dabartinis jos karinių pajėgų potencialas, savo straipsnyje mėgina atsakyti kpt. Erikas Kaukas. Apie internete mūsų tykančias grėsmes ir galimybes jų išvengti kalbamės su kibernetinės saugos ekspertu, bendrovės NRD CS direktoriumi dr. Viliumi Benečiu. Straipsnis „Iš už priedangos:  maža, bet opi šaudybos problema"  skirtas šautuvų ir kitų ginklų, pritaikytų šaudyti  „už kampo", konstravimo istorijai  ir pasiekimams apžvelgti.  Skyrelyje „Užsienio spaudoje"  atkreipiame skaitytojų dėmesį į tai, kad Vakarų žiniasklaida labiau domisi  vadinamąja Islamo valstybe, keliančia ginkluotą sumaištį  prie  pietinių NATO ribų, nei situacija Ukrainoje. Svarbiausius Lietuvoje vykusių tarptautinių pratybų „Geležinis kardas 2014" akcentus  jums primins fotoreportažo skyrelyje publikuojamos  Ievos Budzeikaitės, kpt. Pauliaus  Babilo, Linos Ambrozevičiūtės  ir Gintauto Maurico nuotraukos. Partizano, Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininko, Lietuvos karininko vyr. ltn. Alekso Zapkaus-Piliakalnio gyvenimui ir kovai skirtas Stanislovo Abromavičiaus ir Daliaus Žygelio straipsnis. Daugiau

 

Ketvirtasis  šių metų „Kardo" numeris pradedamas rašiniu apie visomis prasmėmis unikalų Lietuvos kariuomenės karininką, kareivių vadintą „Perkūno dieduku", generolą Motiejų Pečiulionį. Kaip Lietuvoje po Nepriklausomybės kovų (ir joms tebevykstant) buvo sprendžiami karo invalidų globos klausimai rašoma dr. Aušros Jurevičiūtės straipsnyje. Kalėdinės paliaubos Pirmojo pasaulinio karo metais Europoje prisimenamos ir po šimtmečio - apie jas skaitykite publikacijoje „1914: fronto Kalėdų stebuklas". Kad geriau pažintume kultūrinius skirtumus, egzistuojančius tarp rusakalbės Rytų ir ukrainietiškai kalbančios Vakarų Ukrainos, nuosekliau susipažinkime su ukrainiečių tautinio judėjimo istorija, apie kurią dar 1931 m. KARDO 10 ir 11 numeriuose rašė Marija Mašiotaitė-Urbšienė. Daugiau

„Savanorio" numeryje Nr. 10 (466) 1 psl. pradedamas išsamus straipsnis apie šiais metais pirmą kartą Savanorių pajėgų ir respublikos mastu organizuotą pažintinį renginį karių savanorių darbdaviams. Teksto tęsinys apie darbdavių renginyje jo dalyvių patirtus šbandymus ir įspūdžius - 4,5 psl. 1-2 psl. publikuojamas kovinį rengimą šiemet pajėgose apibendrinantis KASP viešųjų ryšių karininko kpt. Dariaus Ulozo straipsnis - „Savanorių pajėgose kovinis rengimas - prioritetas. 3 psl. pateikiama informacija apie vadovybės kaitą Prisikėlimo ir Dariaus ir Girėno rinktinėse. Šiame numeryje taip pat rasite straipsnius apie Prisikėlimo, Vyčio bei Dariaus ir Girėno rinktinėse organizuotas KASP dalinių pratybas Šiaulių mieste, Pasvalio bei Kauno rajonuose. 14 psl. tęsiame straipsnį apie šių metų įvykius Ukrainoje, apie dabartinę padėtį didžiausioje Europos valstybėje, prieš kurią dabar kovojamas teroristinis bei informacinis karas. 16 psl. baigiami publikuoti dalykiški ir praktiški Ukrainos karių patarimai iš mūšio lauko, kaip reikėtų elgtis šiandieniniame kare, situacijose, apie kurias nerašo karybos vadovėliai. 18 psl. skaitykite nekrologą spalio mėnesį anąpilin išėjusiam rašytojui Romualdui Granauskui. 19-20 rasite straipsnį apie tarptautines pratybas „Anakonda - 2014", vykusias Lenkijoje. Savanorių pajėgų štabas pratybose vykdė brigados štabo funkcijas. Interviu su šios brigados štabui vadovavusiu KASP štabo viršininku plk. ltn. Dariumi Vaicikausku. Šiame numeryje daug dėmesio skiriama koviniam KASP rengimui - įvairaus masto pratyboms Savanorių pajėgų rinktinių padaliniuose. Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą ir aktualijas, dalyvavimą įvairiuose renginiuose ir visuomenines iniciatyvas. Daugiau

 

Sprendimas: Fresh Media