Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

 

Fotogalerija (Facebook)

Krašto apsaugos ministro kalba

Lietuvos kariuomenės vado kalba

Vaizdo medžiaga

 

Lapkričio 23 d. minint Lietuvos kariuomenės dieną, Vilniuje, Katedros aikštėje, vyko iškilminga karių rikiuotė, taip pat karių paradas Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės. Iškilmingas renginys Vilniuje vainikavo Lietuvos kariuomenės dienos proga šalies miestuose vykusius įvairius renginius.

img
Kariuomenės vadas lankėsi LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione

Lapkričio 26 d. Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas lankėsi Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione. Kariuomenės vadas Vytenio bataliono freskų salėje susitiko su bataliono vadu plk. ltn. Audriumi Beinoru, bataliono štabo skyrių viršininkais, kuopų vadais bei bataliono vyr. puskarininkiu.

Daugiau

img
Marijampolės karinių dalinių įgula minėjo Lietuvos kariuomenės dieną

Lapkričio 21 d. Marijampolėje buvo minima Lietuvos kariuomenės diena. Šiais metais Lietuvos kariuomenė mini 96 -ąsias atkūrimo metines. Šventinis minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis už Lietuvos kariuomenę Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje. Prie paminklo kariams savanoriams buvo padėta gėlių. Vėliau buvo suformuota iškilminga rikiuotė (LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono padaliniai, KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės būrys, Šaulių sąjungos 4-osios rinktinės būrys) ir kariai žygiavo į Marijampolės Kultūros centrą dalyvauti šventės minėjime.

Daugiau

img
Šiauliuose paminėta Lietuvos kariuomenės diena

Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas Šiauliuose prasidėjo Šv. Mišiomis Ignaco Lajolos bažnyčioje, po kurių Šiaulių įgulos dalinių kariai kartu su NATO partneriais - Kanados Karališkųjų oro pajėgų ir Portugalijos Karinių oro pajėgų junginio kariais stojo į rikiuotę ir miesto bulvaru žygiavo į pagrindinę ceremonijos vietą - Prisikėlimo aikštę.

Daugiau

img
Kauno įgula minėjo 96–ąsias Lietuvos kariuomenės atkūrimo metines

Lietuvos kariuomenės dienai skirti renginiai Kauno įguloje prasidėjo jau nuo lapkričio 18 dienos, kuomet Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Lietuvos aviacijos muziejus ir Kauno miesto muziejus pakvietė kauniečius ir miesto svečius nemokamai aplankyti ekspozicijas bei veikiančias parodas. Iškilmingas kariuomenės dienos minėjimas vyko lapkričio 21 d., tradiciškai pagerbiant visus žuvusius už Lietuvos laisvę karius, partizanus, aktyvius rezistencijos dalyvius. Senosiose Kauno miesto kapinėse prie Vytauto prospekto tylos minute pagerbiant mirusiuosius padėtos gėlės prie paminklų „Žuvome dėl Tėvynės", „Kovotojų už Lietuvos laisvę Motinai" ir „1941 m. birželio sukilimo aukoms atminti". Vėliau renginių ciklas buvo tęsiamas Čečėnijos aikštėje.

Daugiau

img
Juozo Lukšos mokymo centre vyko tarptautinis Kovinės inžinerinės paramos planavimo kursas

Spalio 20 d. - lapkričio 20 d. Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre (JLMC) vyko pirmasis tarptautinis Kovinės inžinerinės paramos planavimo kursas, kurio pagrindinis tikslas parengti Lietuvos kariuomenei ir NATO kvalifikuotus kovinės inžinerinės paramos karius, gebančius vykdyti kovinės inžinerinės paramos planavimą sprendimo priėmimo proceso (SPP) metu.

Daugiau

img
Kariuomenės dienos renginiai husarų batalione

Kariuomenės diena - nepaprastai svarbi šventė ne tik kariams, bet ir visiems šalies gyventojams, tai puiki proga parodyti dėmesį ir pagarbą kariams. Šiemet jau 96-ąjį kartą minėta Lietuvos kariuomenės diena tapo puikia proga savo tarnybos švente pasidžiaugti ir husarams.

Daugiau

 
 
 
 
 
 
 
 
Kiekvieną sekmadienį 12.00 val. S. Daukanto aikštėje prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros vyksta vėliavų pakeitimo ceremonija. Kviečiame visus atvykti ir pamatyti šią ceremoniją!
Vėliavos pakeitimo ceremonija
 
 
 
 
 
Karinė žiniasklaida
 

Informacinio leidinio „Krašto apsauga" 17-ąjame šių metų numeryje pagrindinis dėmesys skirtas lapkričio pradžioje Lietuvoje vykusioms tarptautinėms pratyboms „Geležinis kardas 2014". Rubrikoje „Tarptautinis bendradarbiavimas" aprašomi krašto apsaugos ministro Juozo Oleko susitikimai su užsienio šalių gynybos ministrais, ambasadoriais, kitais kariniais atstovais, taip pat ministro ir kariuomenės vado vizitai į sąjungininkų šalis ir kt. „Koviniame rengime" - apie bendras JAV ir Lietuvos karių kovinio šaudymo pratybas, rezervo karių rengimą, mokymo centre vykusius kvalifikacijos kėlimo kursus ir kt. „Mūsų puslapį" pradeda suskystintų gamtinių dujų laivo-saugyklos „Independence" pasitikimas Klaipėdoje. Toliau aprašomi šarvinių liemenių įsigijimo planai, kariuomenės ir civilinių institucijų bendrų pratybų poreikis, krašto apsaugos ministro susitikimai, NATO Energetinio saugumo kompetencijų centro pratybos, kibernetinio saugumo seminaras, Lietuvos kariuomenės ir „Žalgirio" krepšinio klubo bendradarbiavimo sutartis, karių savanorių darbdaviams skirtas renginys Gaižiūnuose, Vytenio bataliono kovinės vėliavos įteikimo metinės ir kiti renginiai. „Karjeroje" - kvietimas studijuoti Lietuvos karo akademijoje, apdovanojimai, vadų perkėlimai ir kita informacija. Daugiau

 

Vienuoliktąjį  šių metų „Kario" numerį pradedame Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione naujai suformuotos bataliono dydžio  kovinės grupės - aukštos parengties Greitojo reagavimo pajėgų - pristatymu.  Apie karo tarnybą baigusių karių integravimą į civilinį gyvenimą kalbamės su Lietuvos nacionalinės veteranų asociacijos pirmininku Robertu Jurgelaičiu. Prisimindami ne vien tėvynėje, bet ir Jungtinėse Amerikos Valstijose šlovę pelniusius tautiečius, šįkart mėginame aprėpti pulkininko Romo Kilikausko nuveiktus darbus. Į Vilniuje lapkričio 12-14 d. surengtą tarptautinę konferenciją ir pramonės parodą „Energetinių inovacijų pritaikymas karyboje" (IESMA 2014) mus palydi NATO Energetinio saugumo kompetencijos centro direktorius plk. Gintaras Bagdonas. Skaitytojus taip pat supažindiname su didžiausia iki šiol Lietuvoje vykusia NATO moksline konferencija „Medicininių grėsmių dėl biologinių sukėlėjų tyrimai ir prevencija". Ginkluotės naujovių mėgėjams pristatome Izraelio kompanijos „Versia Military Design" koncepcinį šturmo karabiną „Meron". Iš užsienio spaudoje  analizuojamų temų pasirinkome teiginį, kad NATO šalių tarpusavio įsipareigojimai gali būti realizuojami laiku bei kokybiškai tik tuomet, jei Aljanso pajėgos bus transformuojamos pagal greitojo reagavimo pajėgų modelį. Fotoreportaže pamatysime šiemet geriausio Sausumos pajėgų pėstininkų skyriaus vardą pelniusių karių tarnybos akimirkas. Skyriuje „Valia priešintis"  rašome apie Algimanto partizanų apygardos formavimosi ir veiklos specifiką. Daugiau

 

Trečiąjį  šių metų „Kardo" numerį  pradeda publikacija, skirta 500-osioms Oršos mūšio metinėms paminėti - pateikiamos jį nagrinėjančių Alberto Vijūko-Kojelavičiaus ir  Simono Daukanto knygų ištraukos, taip pat  sutrumpintas V. Daugirdaitės-Sruogienės straipsnis „Kunigaikštis Konstantinas Ostrogiškis ir Oršos mūšis 1514 metais", išspausdintas JAV leistame 1955 m. „Kario" 10 nr. Prieš 220 metų Lietuvoje ir Lenkijoje vykęs sukilimas buvo paskutinis Abiejų Tautų Respublikos bandymas išsivaduoti nuo aplinkinių valstybių įtakos ir įtvirtinti savo nepriklausomybę. Vienas ryškiausių 1794 m. sukilimo epizodų Lietuvoje - Vilniaus gynyba. Apie ją skaitykite Edvardo Brusoko straipsnyje. Rašinyje „Kaistanti Arktis" nagrinėjama grėsmė, kylanti dėl į gamtinius išteklius, esančius Arkties vandenyne, pretenduojančių valstybių  nesutarimų. Skyriuje „Praeitis ateičiai" prisimenamas senas ukrainiečių generolo palinkėjimas išeivijos lietuvių kariams veteranams: „Nepakartokime pragaištingos klaidos vėl kovoti kas sau..." Daugiau

Naujame „Savanorio" numeryje Nr. 9 (465) 1 psl. pradedamas išsamus straipsnis apie šių metų įvykius Ukrainoje, apie dabartinę padėtį šioje didžiausioje Europos valstybėje, prieš kurią yra kovojamas informacinis bei teroristinis karas, (tęsinys 19-20 psl.). Apie sovietinės okupacinės armijos išvedimą ir jos dalinių blokavimą prieš du dešimtmečius skaitykite straipsnyje „Prieš 21-erius metus išvesta sovietų okupacinė armija" ( 2-21 psl.)

3 psl. skaitykite apie tarptautines pratybas „Anakonda - 2014", vykusias Lenkijoje, kurių metu buvo tobulinami sąjungininkų veiksmai, vykdant bendras gynybines operacijas. KASP štabas šiose pratybose vykdė brigados štabo funkcijas. (3 psl.). Šiame numeryje daug dėmesio skiriama koviniam KASP rengimui - įvairaus masto pratyboms visose pajėgų rinktinėse. Apie padalinių vertinamąsias, SOP būrio karių savanorių, taip pat žvalgų pratybas skaitykite 4-18 psl. Išsamiai aprašytos ir gausiai iliustruotos Šilalės mieste ir jos apylinkėse vykusios taktinės karines ir ekstremalių situacijų valdymo ginkluoto konflikto metu pratybos „Piktas lokys", kuriose dalyvavo apie 500 karių. (11-14 psl.). 22 psl. publikuojami dalykiški ir praktiški Ukrainos karių patarimai iš mūšio lauko, kaip reikėtų elgtis šiandieniniame kare, situacijose, apie kurias ne viskas parašyta karybos vadovėliuose. Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą taip pat karių laisvalaikį, dalyvavimą įvairiuose renginiuose. Daugiau

 

Sprendimas: Fresh Media