Lietuvos kariuomenė
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Oro gynybos bataliono vadas: jei kažkada galėjome tik pasvajoti apie efektyvų „ežį“ iš artimojo nuotolio oro gynybos sistemų, tai artimiausiu metu turėsime „ežį“ su ilgesniais ir aštresniais spygliais

2018-12-06
image

Interviu su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono vadu majoru Vaidu Šimaičiu - apie OGB ištakas, plėtrą, pasiruošimą naujai ginkluotei ir kaip sekasi šauktiniams kariams per devynis mėnesius išmokti numušinėti priešiškus lėktuvus.

 

 

Kariuomenė švenčia atkūrimo šimtmetį, o jūsų batalionas šiais metais atšventė savo „pilnametystę" - 18 metų. Jūs batalione su pertraukomis tarnaujate nemažai metų, matėte kaip augo ir vystėsi oro gynybos specialistai. Gal galėtumėte pasidalinti keletu prisiminimų apie savo tarnybos pradžią - ką radote tada ir kokį batalioną matote dabar?

 

 

Jei vienu sakiniu bandyčiau atsakyti į jūsų klausimą, jis skambėtų taip - „Nuo nulio žinių apie oro gynybą iki vidutinio nuotolio antžeminės oro gynybos pajėgumo ir visapusiško integravimosi į NATO integruotą oro gynybos sistemą (NATINAMDS)". Sutikite, kad per tokį santykinai trumpą laikotarpį Lietuvai su sąlyginai nedideliais resursais, žinant, kad lygiagrečiai buvo vystomi visų kariuomenės rūšių pajėgumai, pavyko pasiekti milžinišką progresą antžeminės oro gynybos srityje.

Nėra abejonių, kad kelias nuo 2000 metų, kada buvo įkurtas Oro gynybos batalionas, iki dabar buvo ir yra pilnas iššūkių. Įkūrus batalioną tuometinė vadovybė susidūrė su aibe nežinomųjų, susijusių su personalo komplektavimu, infrastruktūros, na ir žinoma su oro gynybos kompetencijos kūrimu ir vystymu. Džiugu, kad per tuos 18 metų tiek batalionas, tiek antžeminės oro gynybos pajėgumas plačiąja prasme progresavo palaipsniui, nuosekliai. Nuo pat bataliono įkūrimo didžiulis dėmesys buvo skirtas oro gynybos kompetencijos - teorinių ir praktinių žinių kaupimui, sisteminimui, personalo rengimui ir mokymui. Didžiąja dalimi prie to prisidėjo Švedijos oro gynybos specialistai. Jie buvo pirmieji perteikę bazines oro gynybos žinias. Tuo metu Oro gynybos batalionas buvo aprūpintas pirmąja oro gynybos sistema M48 gauta iš Švedijos. Nuosekliai kaupiant oro gynybos kompetenciją batalionas palaipsniui aprūpintas moderniausiomis raketinėmis oro gynybos sistemomis RBS-70, STINGER, GROM taip pat apžvalgos radarais MkIV bei Sentinel. Paraleliai bataliono kariai ir padaliniai įsiliejo į NATO mastu rengiamus oro gynybos kursus, mokymus, taktines pratybas. Kaip jau žinote Lietuva iš Norvegijos įsigyja vieną moderniausių vidutinio nuotolio oro gynybos sistemų - NASAMS. Taigi - nuo nulio žinių apie oro gynybą iki NATO integruotos oro gynybos sistemos beveik per 18 metų!

 

 

Kariuomenės aktualijas sekę skaitytojai prisimins, kad po 2001 m. rugsėjo 11-osios atakų batalionui buvo iškelta svarbi ir gan sudėtinga užduotis saugoti IAE oro erdvę, su kuria dalinys susitvarkė puikiai. Kokie didžiausi šių dienų iššūkiai?

 

 

Šiuo metu visa Lietuvos kariuomenė yra intensyviame karinio rengimo ir pajėgumų vystymo etape. Ne išimtis ir Oro gynybos batalionas. Pagrindiniai iššūkiai šiuo metu susiję su naujų oro gynybos baterijų steigimu ir jų komplektavimu, vadų ir specialistų rengimu bei tinkamu pasirengimu įgyvendinti NASAMS projektu batalionui deleguotas užduotis.

Pavyzdžiui, šiais metais batalione įsteigta dar viena Oro gynybos baterija, ginkluota GROM sistemomis. Jos pagrindą sudaro šauktiniai kariai. Šiuo metu vykdomas nuoseklus NPPKT rengimas vainikuotas pirmu koviniu šūviu iš GROM sistemos, kurį atliko NPPKT karys per bendras Lietuvos ir Latvijos kovinio šaudymo iš oro gynybos ginkluotės pratybas „Baltic Zenith 2018" Latvijoje. Šis šūvis ypatingas tuo, kad jis bendrai pirmasis iš GROM sistemos ir jį sėkmingai atliko šauktinis.

 

 

Oro gynybos specialistai nemažai kursų ir mokymų turi mūsų sąjungininkų JAV ir Vokietijos mokymo įstaigose, pratybos užsienyje taip pat ne naujiena - lankydamas karius pratybose ir bendraudamas su kitų šalių dalinių vadais kokiu atsiliepimų išgirstate apie savo karius?

 

 

Nuo pat bataliono įsteigimo dėjome daug pastangų identifikuoti efektyviausią oro gynybos specialistų rengimo bei kvalifikacijos kėlimo būdą. Per tuos metus sugebėjome išsigryninti pagrindines kryptis rengiant tiek specialistus, tiek vadus NATO šalių organizuojamuose kursuose. NATO šalių vėliavų mūsų kvalifikacijos kėlimo, karjeros bei pratybų kalendoriuje išties nemažai. Kapitonų karjeros kursai ir baziniai oro gynybos kursai JAV mūsų baterijų ir būrių vadams, įvairūs oro gynybos kursai NATO mokykloje Oberamergau (Vokietija), oro erdvės valdymo kursai Prancūzijoje, vadų-lyderių kursai JAV ir Vokietijoje mūsų karininkams bei nekarininkams. Labai svarbus etapas oro gynybos pajėgumo vystyme ir sąveikumo su sąjungininkais stiprinime yra tarptautinės pratybos „Tobruko palikimas" („Tobruq Legacy"). Galime tik didžiuotis, kad Lietuvos vėliava plazdėjo tarp pirmų penkių NATO šalių, šių pratybų steigėjų 2015 m.

Per eilę metų oro gynybininkams įvairiuose formatuose dalyvaujant bendruose mokymuose ar pratybose girdžiu tik teigiamus atsiliepimus ir mūsų karių profesionalumo įvertinimus. Jei kažkada mes tik mokėmės ir kaupėme patirtį, tai šiuo metu daugelis NATO šalių oro gynybininkų prašo pasidalinti mūsų sukaupta patirtimi, konsultuojasi ar klausia mūsų patarimo.

 

NASAMS vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos - kaip batalionas ruošiasi naujos sistemos įvedimui?

 

 

NASAMS projektas tiek batalione, tiek Lietuvos kariuomenėje, tiek bendrai mūsų valstybės gynybos sistemoje užims ypatingą vietą. Tai didžiulis tiek kokybinis, tiek kiekybinis pasiekimas vystant antžeminę oro gynybos sistemą Lietuvoje. Jei kažkada galėjome tik pasvajoti ir kalbėti apie efektyvų „ežį" iš artimojo nuotolio oro gynybos sistemų, tai artimiausiu metu turėsime „ežį" su ilgesniais ir aštresniais spygliais. Šiuo metu bataliono specialistai intensyviai dirba projekto įgyvendinimo darbo grupėse, planuojamas NASAMS sistemos specialistų rengimo ciklas, kuris, numatoma, prasidės jau kitais metais, naujos ginkluotės priėmimui planuojama ir įrenginėjama būtina infrastruktūra.

 

 

Batalione naudojamos net 3 skirtingos oro gynybos sistemos. Kaip dalinys susitvarko rengdamas skirtingus specialistus?

 

 

Pridėkime dar skirtingų tipų apžvalgos radarus, greit pasieksiančią NASAMS sistemą. Natūralu, kad iššūkių netrūksta ir jų netrūks. Tačiau kaip jau minėjau anksčiau, per eilę metų dėjome daug pastangų rasti optimaliausius ir efektyviausius mūsų karių rengimo būdus. Pagal turimą ginkluotę, kaip pvz. RBS-70, turim ilgametį bendradarbiavimą su Latvijos ir Čekijos oro gynybininkais. Eilę metų mūsų oro gynybininkai treniravosi Latvijos oro gynybos batalione su moderniomis RBS-70 simuliacinėmis sistemomis, kiekvienais metais dalyvaujame Latvijoje organizuojamose bendrose kovinio šaudymo pratybose, oro gynybos lauko taktinėse pratybose. Su Čekijos oro gynybininkais intensyviai bendraujame nuo 2014 m., kada pirmą kartą Lietuvoje „Geležinis Vilkas 2014" pratybose dalyvavo Čekų RBS-70 padalinys.  

 

STINGER sistemos operatoriai du kartus per metus vyksta į Olandijos Karinių oro pajėgų mokymo centrą treniruotis pačiame moderniausiame NATO Stinger treniruoklyje. Savaitės ciklo rengime tobulinami ir palaikomi taikinių naikinimo įgūdžiai simuliuojant įvairias situacijas.

 

Apžvalgos radarų baterijos kariai treniruojasi kartu su Švedijos oro gynybos specialistais jų infrastruktūroje bei dalyvauja lauko taktinėse pratybose Švedijoje su mūsų turimais radarais, kur sudaromos puikios sąlygos treniruotis elektroninės kovos aplinkoje. Taip pat abiejų tipų radarų specialistai kiekvienais metais dalyvauja NATO organizuojamose elektroninės kovos pratybose.

 

Labai didelė paspirtis rengiant oro gynybos specialistus yra 2016 m. įsteigtas KOP Mokymo centras, kuris dislokuotas bataliono teritorijoje bei pirminiame etape išvystytas oro gynybos specialistų pagrindu. Jei anksčiau specialistų rengimas buvo viena iš bataliono karinio rengimo ciklo dalių, tai šiuo metu batalionui beliekajau parengtus specialistus integruoti į tolimesnį rengimą. KOP mokymo centras suteikia pirmines bazines oro gynybos žinias visiems pradedantiems tarnybą OGB. Rengia visos OGB naudojamos oro gynybos ginkluotės ir radarų specialistus, šaudymo vadovus. Šiuo metu mokymo centras aprūpintas ir moderniausiais RBS-70 ir GROM sistemų treniruokliais, kas sudaro sąlygas efektyviai ir sistemingai rengti oro gynybos specialistus. Dar daugiau, centras užtikrina ne tik bataliono specialistų rengimą, bet ir kitų kariuomenės rūšių oro gynybos specialistų centralizuotą oro gynybos rengimą.

 

Taigi specialistų rengimo ciklas šiai dienai išvystytas optimaliai pagal turimus resursus ir išteklius, nuo bazinių žinių suteikimo Lietuvoje iki įgūdžių įtvirtinimo kartu su NATO partneriais. Natūralu, kad ties tuo nesustojame ir toliau ieškome efektyvių būdų, sprendimų ir galimybių kuo efektyviau rengti mūsų specialistus.

 

 

Batalionas įsikūręs Radviliškyje kaip sekasi bendradarbiauti su miesto bendruomene?

 

 

Galiu drąsiai teigti, kad batalionas yra Radviliškio krašto bendruomenės dalis. Per eilę metų užsimezgė labai glaudus bendradarbiavimas su Radviliškio rajono savivaldybe, vietinėmis organizacijomis ir institucijomis, švietimo įstaigomis, bendrai su Radviliškio krašto bendruomene. Batalionas nuolat dalyvauja ar prisideda prie miesto kultūrinių renginių organizavimo, dalyvaujame įvairiuose sporto renginiuose, jungiamės prie vietinės policijos rengiamų švietėjiškų iniciatyvų, dalyvaujame vietinėse talkose. Vedame pilietinio ugdymo ir švietimo apie Lietuvos kariuomenę paskaitas vietos švietimo įstaigose, organizuojame atvirų durų dienas. Kadangi Radviliškio kraštas garsėja ir svarbiais Lietuvai istoriniais įvykiais, nuolat prisidedame prie karybos ir istorijos puoselėjimo renginių. Turime gražią iniciatyvą kartu su Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centru ir pagal poreikį betarpiškai savo rankomis padedame vyresnio amžiaus ar vienišiems Radviliškio krašto žmonėms apsitvarkyti ūkį, suskaldyti malkas ar paremontuoti griūvantį statinį.

 

Taip pat labai svarbu, kad turime paramą iš vietinių gyventojų, ypač ūkininkų, kurie geranoriškai suteikia galimybę batalionui vykdyti karinį rengimą jiems nuosavybės teise priklausančiose valdose, Valstybinių miškų urėdijos Radviliškio regioninio padalinio vadovybė suteikia galimybę naudotis miškinga vietove karių rengimui. Taigi turime abipusį ryšį, ne tik imame bet pagal galimybes ir atsidėkojame.

 

 

Kaip sekasi batalione tarnaujantiems šauktiniams? Ar pakanka laiko parengti oro gynybos sistema gebantį aptarnauti specialistą per devynis mėnesius?

 

 

Šiuo metu batalione NPPKT kariai rengiami valdyti GROM, STINGER sistemas bei apžvalgos radarus. Artimiausiu metu pradėsime rengti ir RBS-70 sistemos specialistus. Kaip jau minėjau anksčiau, pateikdamas pavyzdį apie GROM specialistų rengimą nuo „nulio" iki kovinio šūvio atlikimo, rengimo ciklas ir programa leidžia pasiekti teigiamus rezultatus, t.y. bazinių žinių ir įgūdžių suformavimui valdyti oro gynybos ginkluotę. Tačiau reikia suprasti, kad atsižvelgiant į oro gynybos specifiką ir tam tikrų oro gynybos ginkluotės rūšių specifiką reikalingas tolimesnis nuolatinis suformuotų įgūdžių palaikymas, ką kasdieninėje rutinoje atlieka profesinės karo tarnybos kariai. Todėl NPPKT karių pritraukimas tarnybai ir rengimui OGB yra patrauklus ir efektyvus tuo, kad rengiamas rezervas visoms oro gynybos ginkluotės rūšims bei tuo, kad didžioji dalis OGB tarnavusių NPPKT karių pareiškia norą toliau tęsti tarnybą OGB.

 

 

Ką pridurtumėte pabaigai?

 

 

Per visą bataliono gyvavimo laikotarpį buvo labai daug pirmųjų kartų - pirmos taktinės pratybos, kovinis budėjimas, pirmi koviniai šūviai, pirmi NPPKT kariai pajėgose, pirma oro gynybos misija... būtų galima vardinti ir vardinti. Bet turbūt svarbiausia, kodėl sėkmingai pavyko nuosekliai vystyti oro gynybos pajėgumą ir kompetenciją - tai, kad mūsų sąlyginai nedidelėje oro gynybininkų „šeimoje", nuolat buvo ir yra entuziastingi bei mylintys savo darbą kariai ir darbuotojai. Džiugu, kad pasitikęs savo 18-ąjį gimtadienį batalionas, o tuo pačiu ir Lietuvos antžeminės oro gynybos pajėgumas šiuo metu yra pasiekęs savo vystymosi piką.

 

Baigdamas šį interviu norėčiau dar kartą pasidžiaugti bataliono pasiekimais bei artėjančių 100 - ųjų Lietuvos Kariuomenės įkūrimo metinių proga padėkoti visiems oro gynybininkams, visiems bataliono darbuotojams už nuoširdų darbą ir pasiaukojančią tarnybą oro gynybos ir Tėvynės labui!


Su bataliono vadu kalbėjosi kpt. Andrius Dilda

Komentuokite
Krašto apsaugos ministerija pasilieka teisę pašalinti komentarus, įžeidžiančius žmogaus garbę ir orumą, skatinančius tautinę, rasinę, religinę nesantaiką, skatinančius smurtą.
Vardas
El. paštas
Komentaro tekstas
Apsaugos kodas secimg

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sprendimas: Fresh Media