Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

2018 m. naujienos

Logistikos valdybos pajėgų kariai iškovojo pirmą vietą
2019-08-29
img

Trečiadienį rugpjūčio 28 d. Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Vytauto Didžiojo jėgerių batalione vyko tradicinis XXII - asis mažojo futbolo turnyras, skirtas okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 26-osioms metinėms paminėti. Dėl pirmos vietos varžėsi  9 komandos.

null
Į naują tarnybos vietą išlydėtas Logistikos valdybos vadovybės Štabo viršininkas
2019-08-27
img

Rugpjūčio 27 d. Lietuvos kariuomenės Logistikos valdyboje vyko iškilminga ceremonija skirta štabo viršininko plk. ltn. Eimanto Juodzevičiaus išleidimui į kitą tarnybos vietą paminėti.

Ceremonijoje dalyvavo Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos vadas, Logistikos valdybos padalinių vadai ir vyriausieji puskarininkiai.

null
Logistikos valdyboje Lietuvai prisiekė karininkai
2019-08-19
img

Rugpjūčio 19 d. Logistikos valdyboje vyko pirmojo karininko laipsnio suteikimo ceremonija, kurios metu Logistikos valdybos vadas plk. Ramūnas Baronas suteikė leitenanto laipsnius trims kariams baigusiems Būrio vado kursą.

null
Lietuvos kariuomenės logistikos padalinių kariai dalyvaus pratybose Lenkijoje
2019-05-22
img
Gegužės 22 d. Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos vienetų kariai išvyksta į Lenkiją, kur iki birželio mėnesio vidurio dalyvaus pratybose „Sumanus logistas 2019“. Šias pratybas organizuoja Daugiašalis logistikos koordinavimo centras (angl. – MLCC), kuris buvo įsteigtas tam, kad gerintų NATO šalių bei jų partnerių sąveiką karinės logistikos srityje.
null
Logistikos valdyboje – kasmetinis logistų susirinkimas
2018-12-03
img
2018 m. paskutinę lapkričio savaitę Lietuvos kariuomenės Logistikos valdyboje vyko kasmetinis logistų susirinikmas, kuriame dalyvavo Logistikos valdybos vadas, Gynybos resursų agentūros ir FAD atstovai, taip pat už logistiką atsakingi asmenys iš Gynybos štabo, Sausumos pajėgų nuo brigados lygmens, Karinių jūrų ir oro pajėgų, Specialiųjų operacijų pajėgų bei atskirų karinių vienetų. Susitikimo pradžioje visi dalyviai buvo pakartotinai supažindinti su LV vienetų pagrindinėmis vykdomomis funkcijomis  ir užduotimis, kurios yra neatsiejamos nuo bendros paramos ir aprūpinimo LK pajėgoms funkcijų. Antroje susitikimo dalyje LV atstovai atsakė į iš anksto LK pajėgų pateiktus klausimus, taip pat akyviai buvo diskutuota atsargų planavimo, įsigijimo klausimais.
null
Logistikos valdyba mini 100-ąjį Lietuvos kariuomenės gimtadienį
2018-11-22
img

Šiais metais sukanka 100 metų, kai buvo įkurta Lietuvos kariuomenė. 1918 m. lapkričio 23 d. Ministras Pirmininkas Augustinas Voldemaras pasirašė įsakymą, kuriuo buvo įkurta Apsaugos taryba ir įsakyta pradėti formuoti pirmąjį Lietuvos kariuomenės pulką. Nuo šios dienos pradėta oficialiai kurti Lietuvos kariuomenė.

null
Krašto apsaugos ministras lankėsi Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos štabe
2018-11-09
img

Lapkričio 9 d. Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos štabe (LK LV) lankėsi Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. Vizito tikslas - susipažinti su LK LV uždaviniais ir vykdoma veikla. Pagrindinis LK LV uždavinys - užtikrinti bendrosios logistinės paramos teikimą LK kariniams vienetams, vykdantiems kasdienines užduotis, taip pat karinių operacijų metu ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių (pratybų) metu Lietuvos Respublikos teritorijoje arba už jos ribų (NATO ar ES pajėgų sudėtyje). Vizito metu LK LV vadovybė trumpai pristatė LK LV istoriją, uždavinius ir struktūrą, tarptautinį bendradarbiavimą, dalyvavimą tarptautinėse, NATO ir ES operacijose ir pratybose. To paties vizito metu buvo pristatyti Lietuvos kariuomenės Judėjimo kontrolės centro, vieno iš LV pavaldžių padalinių, uždaviniai ir vykdoma veikla. Po neilgų diskusijų, užbaigdamas vizitą ministras aplankė LK LV vadovybės štabą ir Depų tarnybos sandėlius, kur praktiškai susipažino su ten vykdoma veikla ir pasikalbėjo su ten tarnaujančiais kariais.

null
TRIDENT JUNCTURE 2018 (TRIŠAKĖ JUNGTIS 2018) PRATYBŲ BAIGIAMOJI PLANAVIMO KONFERENCIJA NORVEGIJOJE
2018-07-17
img

2018 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais vyks NATO NRF19 pajėgų vertinamosios pratybos Norvegijoje „TRIDENT JUNCTURE2018. Atsižvelgiant į tai, kad Logistikos valdyba (toliau - LV) į NRF19 pajėgas deleguoja savo vienetus, planuojamas LV vienetų dalyvavimas šiose pratybose. Pratybos bus vienos didžiausių NATO pratybų, kurių metu tikimasi, kad Norvegijoje dislokuosis ir dalyvaus iki 40000 karių. LV į pratybas deleguoja Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendros paramos logistikos bataliono priešakinis kuro užpylimo vienetą, HPGS– (hybrid power generator system, Hibridinis elektros energijos generatorius) skyrių, Jungtinės paramos logistikos grupę. Pratybose be LV vienetų taip pat dalyvauja Karo policijos skyrius bei Sausumos ir Jūrų pajėgų vienetai. Liepos 9-13 d. Norvegijoje buvo organizuojama šių pratybų galutinė planavimo konferencija, kurioje dalyvavo LV vadovybės štabo karininkas mjr. Saulius Talačka. Konferencijos metu buvo pristatytas pratybų planas bei atlikti paskutiniai susiderinimai bei uždarytas planavimo procesas. Šiuo metu laukiama pratybų vykdymo pradžios. Jungtinės paramos logistikos karininkas pratybose startuoja jau rugsėjo mėnesį, dalyvaujantys vienetai prisijungs spalį.

null
Logistikos valdybos vienetams pratybos ,,Perkūno griausmas 2018" prasidėjo anksčiau
2018-05-24
img
Birželio 1 dieną startuojančios pratybos ,,Perkūno griausmas 2018” Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos pajėgų kariams prasideda gerokai anksčiau, nei yra numatyta pratybų planuose. Jau metų pradžioje pradedami rengti dokumentai priimančiosios šalies paramos logistinei paramai, renkami duomenys apie pratybų dalyvių poreikius, atliekama priimančiosios šalies paramos teikimo galimybių analizė bei vykdomi įsigijimai užtikrinantys sklandžią logistinę paramą, taip pat įsteigiami Logistikos centrai, kurie koordinuoja logistinę paramą visoje Lietuvos teritorijoje.
null
Logistikos valdybojos 17 -ųjų įkūrimo metinių minėjimas ir vyriausiojo puskarininkio pristatymas
2018-05-08
img

Gegužės 7 d. Lietuvos kariuomenės Logistikos valdyboje vyko iškilmingas Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos įkūrimo metinių minėjimas ir Logistikos valdybos pajėgų vyriausiojo puskarininkio pristatymo ceremonija.

null
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sprendimas: Fresh Media