Lietuvos kariuomenė
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Uždaviniai ir funkcijos

 

 

 

KASP EMBLEMAKASP tikslas -

Parengti Savanorių pajėgų karinius vienetus Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos ginkluotai gynybai.

  

KASP uždaviniai:

1. Rengti karius savanorius Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai, bei priimančiosios šalies paramos teikimui;

2. Palaikyti kovinę parengti Savanorių pajėgose;

3. Rengtis tarptautinėms operacijoms ir dalyvauti jose;

4. Įstatymų numatytais atvejais ir sąlygomis teikti pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;

5. Dalyvauti vykdant kandidatų į tarnybą aktyviajame rezerve paiešką ir pritraukimą

 

 

Įgyvendindamos 1 uždavinį, Savanorių pajėgos:

 1. planuoja organizuoja ir vykdo regioninės operacinės vadavietės veiklą;
 2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybės ginkluotos gynybos planus;
 3. paskirsto užduotis, užtikrinančias valstybės ginkluotos gynybos planų įgyvendinimą, Savanorių pajėgų struktūriniams kariniams vienetams;
 4. organizuoja Savanorių pajėgų ir kitų Lietuvos kariuomenės karinių vienetų rengimą valstybės karinės gynybos užduočių vykdymui, bei priimančiosios šalies paramos teikimui.


Įgyvendindamos 2 uždavinį, Savanorių pajėgos:

 1. rengia Savanorių pajėgų veiklos ir kovinio rengimo planus;
 2. nustato Savanorių pajėgoms privalomus kovinio rengimo reikalavimus;
 3. organizuoja karių savanorių ir iš jų suformuotų karinių vienetų kovinį rengimą;
 4. organizuoja Savanorių pajėgų štabo, rinktinių štabų ir jungtines rinktinių pratybas ir mokymus, taip pat pratybas ir mokymus užsienyje.
 

Įgyvendindamos 3 uždavinį, Savanorių pajėgos:

 1. rengia karius savanorius ir iš jų sudarytus karinius vienetus dalyvauti tarptautinėse operacijose;
 2. papildo parengtais kariais kitus Lietuvos kariuomenės karinius vienetus, siunčiamus dalyvauti tarptautinėse operacijose.

 

Įgyvendindamos 4 uždavinį, Savanorių pajėgos:

 1. dalyvauja rengiant taikos meto užduočių (toliau - TMU) planus;
 2. paskirsto užduotis, užtikrinančias TMU įgyvendinimą, Savanorių pajėgų kariniams vienetams;
 3. organizuoja ir (arba) koordinuoja Savanorių pajėgų karinių vienetų rengimą TMU vykdymui;
 4. skiria karius savanorius ir (arba) Savanorių pajėgų karinius vienetus bei priemones TMU vykdymui.

 

Įgyvendindamos 5 uždavinį, Savanorių pajėgos:

 1. agituoja karo prievolininkus atlikti tarnybą aktyviajame rezerve;

 2. atleidžia karius savanorius iš Krašto apsaugos savanorių karo tarnybos;

 3. rengia seminarus, diskusijas, švietėjiškas akcijas ir agitacinius renginius, kuriais siekiama informuoti visuomenę apie Lietuvos kariuomenės veiklą, ugdyti patriotinę savimonę ir sudominti karine tarnyba;
 4. reprezentuoja Lietuvos kariuomenę visuomenėje: stiprina ryšį tarp kariuomenės ir visuomenės, organizuoja ir vykdo jaunimo karinį patriotinį ugdymą ir agitaciją, palaiko glaudžius ryšius su vietos bendruomenėmis, pagal savo galimybes dalyvauja viešajame gyvenime, šventėse ir renginiuose;
 5. bendradarbiauja su karių savanorių darbdaviais ir darbdavių asocijuotomis organizacijomis.

 

Savanorių pajėgos gali vykdyti ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jų veikla.

 


 

 

 

 

 facebooktwitterinstagram youtube 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2016-08-08
Sprendimas: Fresh Media